Contacteer stad Antwerpen

Nieuwe modevisie

Stad Antwerpen heeft een nieuwe modevisie met als horizon 2030: Wie mode zegt, zegt Antwerpen. Zo wil de stad de internationale positie van Antwerpen als modestad behouden en versterken. De visie werd vertaald naar een modeplan 2022-2025.

Modeplan 2022 - 2025

Lees het volledige modeplan: 

Analyse modestad

Stad Antwerpen, Flanders District of Creativity en sleutelfiguren uit de sector maakten een grondige analyse van de Antwerpse mode-industrie. De analyse toont de sterkte van Antwerpen als modestad, maar gaat niet voorbij de zwakke punten.

Modevisie met blik op 2030

Na de analyse werkte de Britse mode-expert Jan Miller een strategische visie uit. De visie blikt vooruit naar 2030 en heeft 5 beleidslijnen: 

  • We geven de sector en onze mode-ankers de erkenning die ze verdienen.
  • We zorgen dat de mode-industrie het nodige talent vindt.
  • We geven een zetje aan nieuw ondernemerschap voor de mode-industrie.
  • We zorgen voor een permanente beleving van mode in de stad.
  • We versterken lokaal en internationaal onze merk als modestad.

Actieplan Modestad 2022 - 2025

Uit de visie volgde een strategische modeplan met concrete acties om de sterktes te behouden en groei-opportuniteiten te benutten. De stad wil deze acties voor 2025 opstarten of realiseren.

Enkele highlights uit het actieplan:

  • Single point of contact voor de mode-industrie
  • Professionalisering van de mentoring voor nieuwe mode-ondernemers
  • Ondernemerscoaching voor mode-ondernemers en moderetailers
  • Aandacht voor randvoorwaarden in modesector
  • VDAB-opleiding digitaal patroontekenen in Antwerpen verankeren en verder ontwikkelen.

Neem contact op

Abonneer je op de nieuwsbrieven voor ondernemers
Blijf op de hoogte van wat de stad voor jou als ondernemer kan betekenen.
Volg ons op sociale media