Contacteer stad Antwerpen

Beleid rond werkgelegenheid


Een stroom aan talent

Het is een harde realiteit die jij als ondernemer wellicht ook al hebt vastgesteld: heel wat openstaande vacatures raken niet ingevuld, ook al zijn er minstens evenveel werklozen. Het is een verhaal van knelpuntberoepen, van keuzes die wel of niet gemaakt worden, van kansen die niet altijd gegrepen (kunnen) worden. Deze mismatch van vraag en aanbod noemen we de arbeidsmarktparadox. Deze tegenstelling zal zichzelf niet oplossen, daar moeten we actie voor ondernemen. En dat willen we samen met jou doen. 

Hoe willen we ondernemers helpen?

Allereerst willen we je helpen je openstaande vacatures in te vullen met de juiste profielen. In onze stad is er een brede stroom aan talent dat nog niet ontdekt is. Het is hoog tijd om dit potentieel te benutten. 

 • Eerst luisteren we naar de noden van jouw onderneming.
 • We helpen je om je werkvloer toegankelijk te maken voor nieuw talent.
 • We laten je kennismaken met voordelige en interessante tewerkstellingsmaatregelen. 
 • We brengen je daarna in contact met professionele organisaties die samen met ons werken aan het invullen van vacatures. Dat zijn er trouwens heel wat. Verderop in dit artikel ontdek je een handig overzicht.

Daarnaast geeft stad Antwerpen je financiële steun voor: 

 

Wie breder zoekt, die beter vindt. 

Stad Antwerpen moedigt bedrijven aan om inclusief te ondernemen. 

Wat doen we voor kwetsbare werkzoekende Antwerpenaren?

In de eerste plaats zetten we acties op om de kwetsbare werkzoekende Antwerpenaren te bereiken: 

 • jongeren,
 • ouderen,
 • Antwerpenaren met een migratieachtergrond,
 • Antwerpenaren met een arbeidsbeperking, …

We luisteren naar hun verhaal en bieden hen coaching aan, zodat we hun competenties in kaart kunnen brengen. Samen met onze partners organiseren we opleidingen op maat en werken we trajecten uit. Met als doel Antwerpenaren sterk te maken voor de arbeidsmarkt en klaar te maken voor jobs in bedrijven. 

Sterk partnerschap

Ons streefdoel is een win-win voor alle Antwerpenaren, van ondernemer tot werkzoekende. Als stad kunnen we dat niet alleen en daarom werken we samen met heel wat partners. 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is uiteraard een belangrijke partner. In januari 2021 hernieuwde de stad een samenwerkingsovereenkomst met VDAB. Dit zijn onze drie gezamenlijke kernambities:

 1. De Antwerpse werkzaamheidsgraad stijgt van 64,2% naar 70%. Dit betekent zo’n 20.000 Antwerpenaren extra aan het werk in 2025, in vergelijking met 2019.
 2. De Grote Verbinding en de grote industriële werven zijn een motor voor het optrekken van de Antwerpse werkzaamheidsgraad. Jaarlijks bieden Oosterweelwerven jobkansen aan 180 Antwerpse werkzoekenden.
 3. We activeren 6.000 laaggeschoolde jongeren naar werk tegen 2025.

Onze ambities vertalen we samen met VDAB in zeven strategische doelstellingen:

 • De jongerenwerkloosheid in de stad pakken we aan zodat deze dichter aansluit bij het Vlaamse gemiddelde.
 • We activeren mensen met een leefloon maximaal en ‘op maat’.
 • Partners in het werkveld vinden en bereiken inactieve Antwerpenaren, begeleiden ze en activeren ze zo maximaal mogelijk naar werk.
 • Partners in het werkveld ontwikkelen een gezamenlijk aanbod voor werkgevers dat ze uitrollen in een overkoepelende dienstverlening.
 • Het aandeel langdurig werkzoekenden in de stad daalt zodat het dichter aansluit bij het Vlaamse gemiddelde.
 • Werkzoekenden met een arbeidsbeperking vinden sneller werk: waar mogelijk in de reguliere economie, waar nodig in de sociale economie.
 • We activeren anderstaligen met een arbeidsperspectief.

Hierbij werken stadsprojecten als hefboom om deze ambities en doelstellingen waar te maken:

Het eerste project focust op jobs in ‘De Grote Verbinding’. De grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding en de leefbaarheidsprojecten langs de Ring, samen ‘De Grote Verbinding’ genoemd, zorgen voor unieke opleidings- en tewerkstellingskansen in Antwerpen. Via verschillende maatregelen wil de stad zoveel mogelijk lokale werkzoekenden op de werven aan het werk te krijgen.

Ook blijven de stad en VDAB sterk inzetten op de structurele tekorten en knelpunten in de speerpuntsectoren: bouw, industrie, metaal, chemie, haven, horeca en logistiek. In samenwerking met de sectoren wordt ingezet op de korte-, middellange- en langetermijnaanpak van deze knelpunten.

Op de onderwijsarbeidsmarkt engageren de partners zich voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt door het stedelijke aanbod rond studie- en beroepskeuze uit te breiden, het duaal leren te versterken en knelpuntberoepen extra aandacht te geven in het onderwijs. De stad werkt het urgentieplan Area UP uit om meer jongeren te laten afstuderen met een kwalificatie en om ze betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Daarnaast gaan de stad en VDAB voor sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat, onder meer via levenslang leren. 

Overzichtskaart van onze partners

Er bestaan heel wat professionele organisaties die werken rond ‘werk’. Samen met hen leggen we ons toe op het vinden, begeleiden en opleiden van werkzoekenden, en het toeleiden naar openstaande vacatures. Onze gezamenlijke ambitie? Het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het wegwerken van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Ben jij een organisatie die rond ‘werk’ werkt? Bekijk deze kaart dan als een uitnodiging om andere partners te leren kennen en nieuwe samenwerkingen op te zetten. Vind je je organisatie niet terug op de kaart? Laat het ons weten: work@antwerpen.be

 1. outreach: partners die actief op zoek gaan naar de doelgroep
 2. vindplaats: partners die de doelgroep opzoeken op plekken waar de doelgroep zelf naartoe gaat
 3. arbeidsmarktrijp maken: partners die Antwerpenaren klaarmaken voor de arbeidsmarkt
 4. oriënteren: partners die samen met de werkzoekende een jobdoel bepalen in functie van een duurzame loopbaan
 5. opleiden: partners die werken aan het versterken van competenties
 6. werkplekleren: partners die leerkansen creëren en werkervaring aanbieden op de werkvloer van ‘echte’ bedrijven
 7. duurzaam tewerkstellen: partners die startende werknemers en bedrijven ondersteunen op weg naar een duurzame tewerkstelling

In de roze tegel vind je organisaties met ondersteuning van de stad. Organisaties zonder ondersteuning van de stad, staan in een blauwe tegel.

Contacteer team werk

Wil je meer te weten komen onze werking? Of ben je klaar om een eerste concrete stap te zetten naar het invullen van je vacatures?

Ontdek in dit lijstje bij wie je met welke vraag terecht kan:

 1. Net-WERK: de afdeling Net-WERK engageert en ondersteunt Antwerpse werkgevers om kwetsbare doelgroepen te werk te stellen, zowel in het reguliere als in het sociaal-economische circuit. Wil je ook inclusief ondernemen, met steun van stad Antwerpen? Je vindt informatie, inspiratie en contactgegevens op deze website van de stad.
 2. WERK-ervaring: Antwerpenaren die geen job kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt kunnen ook voor jouw onderneming iets betekenen. Contacteer deze afdeling als je meer wil weten over activeringstrajecten op maat. WERK-ervaring bundelt de afdelingen Activering en Werkhaven.
 3. WERK-labo: Via interne projectwerking en samenwerking met externe partners creëert WERK-labo extra kansen voor kwetsbare werkzoekende Antwerpenaren. WERK-labo wil met experimenteerruimte en innovatieve instrumenten thema’s als jeugdwerkloosheid en het activeren van inactieven aanpakken.
 4. Jobs in De Grote Verbinding: Ben je actief in de bouwsector en ben je benieuwd welke job-, opleidings- en tewerkstellingskansen ‘De Grote Verbinding’ biedt? Deze afdeling wil zoveel mogelijk lokale werkzoekenden aan het werk krijgen op de werven van grote infrastructuurwerken en leefbaarheidsprojecten. Bezoek de website van Jobs in De Grote Verbinding.

Heel graag willen we met bedrijven en partners samenwerken aan méér en beter werk in Antwerpen. De brede stroom aan Antwerps talent willen we samen bereiken en activeren, om zo de Antwerpse economie te versterken. Trotse ondernemers en trotse werknemers, daar gaan we voor.

Ben jij er ook klaar voor? Maak kennis met stad Antwerpen: work@antwerpen.be  

Neem contact op

Personeel en Organisatie | Beheer Werkervaringsklanten
Volg ons op sociale media