Contacteer stad Antwerpen

ComPastraject: MAS in Jonge Handen door MAS museum

MAS in Jonge Handen probeert van het MAS een jongerenmuseum te maken. Dit kan zowel door tijdelijke als permanente projecten te organiseren.

Publieksbinding voor en door jongeren

Jongeren werken op vrijwillige basis hieraan mee en werken heel intensief samen om dit te kunnen verwezenlijken. Deze jongeren zijn medewerkers en collega's binnen het MAS. 

Het MAS streeft een kwalitatieve publieksbinding na door het zoveel mogelijk wegwerken van fysieke en mentale drempels, het stimuleren van communicatie en wisselwerking, en het creëren van een actieve wederzijdse betrokkenheid. De jongeren van MAS in Jonge Handen helpen ons om dit te verwezenlijken betreft de Antwerpse jongeren tussen 16 en 26 jaar.

Meer info