Contacteer stad Antwerpen

ComPastraject: Verantwoordelijke door jeugdcentrum Kavka

Voor Kavka zijn de jonge vrijwilligers onmisbaar om het jeugdcentrum draaiende te houden. Zij nemen verantwoordelijkheden in diverse functies. Zo hebben ze barverantwoordelijken, technisch verantwoordelijken, onthaalverantwoordelijken en permanentieverantwoordelijken in het leven geroepen.

Barverantwoordelijke

De mate van zelfstandigheid om barverantwoordelijke te worden is groot en vereist een aantal basiscompetenties. Een deel van de doelgroep zijn jongeren die hun eerste stapjes in het ondersteunen van een activiteit al hebben gezet. Dit kan zowel binnen Kavka als daarbuiten zijn. Maar ook jongeren zonder enige ervaring kunnen starten in een traject door als tapper te beginnen en zo in aanraking te komen met de toogwerking en voeling krijgen met de vereiste basiscompetenties en organisatie. Op die manier kan er ervaren worden of dit bij hun past.

De barverantwoordelijke is een deel van een team,  spreekt vrijwilligers aan over de manier van aanpak, stuurt hen aan, werkt mee en bied de openheid om een gesprek aan te gaan. Als toogverantwoordelijke ben je de spil van het eventteam.

Technisch verantwoordelijke

Zij zijn het aanspreekpunt voor alles wat met techniek te maken heeft tijdens een event. Zij volgen hiervoor gericht opleidingen.

Permanentieverantwoordelijke

Dit is de verantwoordelijke tijdens een evenement. Hij/zij is op dat moment het aanspreekpunt voor vzw Kavka voor de gebruikers van de zalen of lokalen, beantwoordt vragen, lost problemen op, bewaakt de huisregels en maakt het de huurder en bezoekers zo aangenaam mogelijk!

Onthaalverantwoordelijke

Zij of hij is het gezicht van Kavka en staat in voor het ontvangen van bezoekers, een verzorgd onthaal en een vlotte toegangscontrole.