Contacteer stad Antwerpen

Coördinator: competentieprofiel

Een competentie is een verzameling van kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om een functie succesvol uit te oefenen. In een selectie beoordeelt de recruiter aan de hand van verschillende selectiemethodieken welke vaardigheden jij al hebt ontwikkeld, en in welke je nog kan groeien. Of kort gezegd: in een selectie meet de stad wat je weet en wat je kan.

Dit zijn de competenties die we meten in jouw selectie

Overtuigingskracht

  • impact hebben

 

Visie

  • conceptueel denken

 

Besluitvaardigheid

  • beslissingen nemen met grote impact

 

Organisatorische vaardigheid

  • projecten en processen beheren

 

Samenwerken

  • netwerken uitbouwen

 

Kostenbewustzijn

  • kostenbewust handelen faciliteren

 

Leidinggeven

  • strategisch aansturen

 

Vaktechnische competenties 

  • werkervaring, stages, opleiding en motivatie

 

 

De 5 A-waarden van de stad vormen bijkomend de rode draad doorheen je job en volledige loopbaan bij de stad.
 

 

Hoe scoren we jouw competenties?

  • In een selectie wordt elke competentie gescoord op 5 punten.  Wie minstens 3 op 5 haalt (of 60%) is geslaagd voor die competentie.
  • Om te slagen voor een volledig onderdeel van de selectie waarin meerdere competenties gemeten worden, moet je op alle competenties afzonderlijk minstens 3 op 5 punten scoren en minstens 3 op 5 of 60% op het totaal van alle competenties.