Contacteer stad Antwerpen

Corona: symptomen

Er zijn een aantal typische symptomen van corona. Maar let op: je kan ook besmet zijn zonder dat je symptomen hebt.

De bekendste symptomen van corona zijn:

  • hoest
  • ademhalingsmoeilijkheden
  • koorts
  • pijnklachten
  • moeheid
  • smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • diarree
     

Lees op deze pagina wat je moet doen als je symptomen hebt of je ziek voelt.

Meer info

Deze pagina werd het laatst aangepast op 22 september 2023.