Contacteer stad Antwerpen

Deskundig teamleider: competentieprofiel

Een competentie is een verzameling van kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om een functie succesvol uit te oefenen. In een selectie beoordeelt de recruiter aan de hand van verschillende selectiemethodieken welke vaardigheden jij al hebt ontwikkeld, en in welke je nog kan groeien. Of kort gezegd: in een selectie meet de stad wat je weet en wat je kan.

Dit zijn de competenties die we meten in jouw selectie

 

Klantgerichtheid

 • proactieve klantgerichtheid

 

Schriftelijke communicatie

 • schriftelijke boodschappen structureren

 

Initiatief en proactiviteit

 • initiatief nemen

 

Analyse

 • informatie verwerken en kritisch beoordelen

 

Overtuigingskracht

 • impact hebben

 

Adviesverlening

 • vaktechnisch adviseren

 

Leidinggeven

 • tactisch aansturen

 

Vaktechnische competenties 

 • motivatie en samenwerken
 • inzicht in specifieke vakkennis

 

 

De 5 A-waarden van de stad vormen bijkomend de rode draad doorheen je job en volledige loopbaan bij de stad.

 

Hoe scoren we jouw competenties?

 • In een selectie wordt elke competentie gescoord op 5 punten.  Wie minstens 3 op 5 haalt (of 60%) is geslaagd voor die competentie.
 • Om te slagen voor een volledig onderdeel van de selectie waarin meerdere competenties gemeten worden, moet je op alle competenties afzonderlijk minstens 3 op 5 punten scoren en minstens 3 op 5 of 60% op het totaal van alle competenties.

Wat als je niet slaagt voor alle competenties?

 • Omdat we voor elke vacature op hetzelfde niveau ook dezelfde algemene competenties meten, kan je gedurende 6 maanden niet opnieuw solliciteren voor andere vacatures op B-niveau als je geen 3 op 5 gescoord hebt op alle bovenstaande competenties.  Gebruik die periode om je vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Ben je geslaagd voor alle competenties, behalve leidinggeven?  Dan kan je je kandidaat stellen voor alle niet-leidinggevende vacatures op B-niveau.
 • In sommige selecties bieden we een ontwikkeltraject aan aan kandidaten die niet slagen op alle competenties, maar die wel potentieel tonen om ze te ontwikkelen.