Contacteer stad Antwerpen

Dierenorganisaties


Het Blauwe Kruis van Wommelgem

Activiteiten

 • honden zonder eigenaar opvangen en verzorgen
 • honden voor adoptie aanbieden

Contact

Dierenasiel Koninlijke Maatschappij voor Dierkunde (KMDA)

Activiteiten

 • katten zonder eigenaar opvangen en verzorgen
 • opgevangen katten steriliseren en chippen
 • katten voor adaoptie aanbieden

Contact

Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming vzw (CAD)

Activiteiten

 • beheer van de databank met vermiste en gevonden dieren

Contact

Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen

Activiteiten

 • opvang van:
  • wilde en verwilderde dieren
  • roofvogels
  • neerhofdieren (pluimvee, konijnen …)
  • buitenlandse diersoorten

Contact

Animal Assisted Projects (AAP)

Activiteiten

 • helpdesk voor iedereen met vragen over dieren
 • bemiddeling als huisdieren van buren voor overlast zorgen
 • voor huisdieren zorgen als de eigenaar dat (tijdelijk) niet meer kan
 • workshops geven in scholen om kinderen te laten kennismaken met honden
 • acties organiseren rond:
  • hoe je een goede eigenaar bent
  • correct gedrag van dieren
 • workshops geven waarin baasje en hond:
  • speelmogelijkheden in Antwerpen ontdekken
  • bijleren over correct gedrag

Contact

Wachtdienst dierenartsen

Activiteiten

 • helpen je graag bij dringende zorg voor je huisdier

Contact

Dierenambulance

Activiteiten

 • gekwetste of zieke dieren ophalen die:
  • geen (gekende) eigenaar hebben
  • gevonden zijn op het openbaar domein van stad Antwerpen

Contact

Opvangcentrum Wilde Dieren in nood

Activiteiten

 • advies geven als je een wild dier gevonden hebt:
  • als je niet zeker weet of het dier dringend hulp nodig heeft
  • als het in de buurt van je woning wil nestelen en broeden (bijvoorbeeld eenden, roofvogels, meeuwen, egels …)

Contact

Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen (ADA)

Activiteiten

 

 • het stadsbestuur adviseren over dierenthema’s die relevant zijn voor stad Antwerpen
 • de samenwerking bevorderen tussen de Antwerpse verenigingen die werken rond dierenwelzijn

Contact