Contacteer stad Antwerpen

Een niet-EU-burger in dienst nemen

Ben je een in België gevestigde werkgever en wil je een niet-EU-burger tewerkstellen? Dan is het mogelijk dat je een gecombineerde vergunning moet aanvragen. Een gecombineerde vergunning geeft aan een werkgever de toelating om een buitenlandse werknemer te werk te stellen in een bepaalde functie. Deze vergunning combineert de vroegere arbeidskaart B en de verblijfskaart in één document.


Een gecombineerde vergunning aanvragen

In principe vraag je de gecombineerde vergunning aan voor een werknemer die in het buitenland verblijft. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan de werknemer naar België komen met een D-visum.

Hoe verloopt de aanvraag?

Je vraagt de gecombineerde vergunning aan bij de dienst Economische Migratie. De dienst economische migratie beslist over het recht op arbeid. Bij een negatieve beslissing brengt de dienst Economische Migratie je op de hoogte. Bij een positieve beslissing stuurt de dienst economische migratie de aanvraag door naar de dienst vreemdelingenzaken.

De dienst vreemdelingenzaken beslist over de verblijfsaanvraag. Na een positieve beslissing stuurt de dienst vreemdelingenzaken de beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (bijlage 46 of bijlage 47) op naar jou en de werknemer.

Wat moet de werknemer doen?

De werknemer moet zich na aankomst in België aanmelden bij de gemeente waar hij/zij verblijft. Verblijft de werknemer al in Antwerpen, dan meldt hij/zij zich aan via het nieuwkomersformulier.

Gecombineerde vergunning verlengen

Heeft de werknemer al een gecombineerde vergunning? Dan moet je een verlenging van de gecombineerde vergunning aanvragen. We raden aan om deze verlenging 4 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum aan te vragen. De verlenging moet aangevraagd worden bij de dienst economische migratie.

De dienst economische migratie en de dienst vreemdelingenzaken in Brussel keuren de verlenging van de gecombineerde vergunning goed. Het loket migratie van de stad Antwerpen zal de werknemer dan een uitnodiging sturen om zijn/haar nieuwe EVK aan te vragen.

Meer info