Contacteer stad Antwerpen

Financieel directeur

De financieel directeur bewaakt een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de stad, de districten en het OCMW. Pieter Dielis is de financieel directeur. Hij staat aan het hoofd van de financiële diensten.

Organogram financiën

Doelstelling

De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief georganiseerd met aandacht voor democratische controle.

Wat doet de financieel directeur?

De financieel directeur (FD) staat in voor:

  • het opstellen van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering (*)
  • het voeren en het afsluiten van de boekhouding
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering
  • het thesauriebeheer.

(*) In overleg met de algemeen directeur en het managementteam.

Daarnaast heeft hij de FD een onafhankelijke rol inzake:

  • het debiteurenbeheer
  • de krediet- en wetmatigheidscontrole op alle uitgaven
  • financiële rapportages.

De FD rapporteert daarvoor rechtstreeks aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

De FD is daarnaast de bijzondere rekenplichtige voor de Politiezone Antwerpen en de Brandweerzone Antwerpen.