Contacteer stad Antwerpen

Financiële hulp voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Lees meer over welke financiële hulp je kan krijgen in Antwerpen.


Financiële hulp van het OCMW

Heb je financiële hulp nodig? Lees eerst onderstaande informatie. Misschien vind je daar een antwoord op jouw vraag.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog een vraag over financiële hulp? Lees wat je kan doen:

Om financiële hulp aan te vragen bij het OCMW, moet je voldoen aan deze voorwaarden

 1. Je hebt geen of een laag inkomen.
  • We kijken ook naar het inkomen van je partner, inwonende ouders of kinderen.
 2. ​​Je wil werken (of je kan niet werken door medische of andere reden).
 3. ​Je hebt een wettig verblijf in Antwerpen:
  • Als Oekraïense oorlogsvluchteling kan je wettig in België verblijven als je aan de voorwaarden voldoet. Lees meer over de procedure die je hiervoor moet volgen.
  • Je hebt pas recht op financiële hulp in Antwerpen, als je een adres hebt in Antwerpen. Zolang je geen adres hebt in Antwerpen, moet je naar het OCMW gaan van je verblijfplaats waar je bent ingeschreven.

Let op: Om financiële hulp te krijgen is het handig dat je een zichtrekening en bankkaart hebt. Lees meer over de basisbankdienst in onder andere het Oekraïens, Russisch en Engels.

Ik heb al een dossier in een sociaal centrum in Antwerpen

Stel je vraag over financiële hulp aan de begeleider van het sociaal centrum dat aan jou werd toegewezen:

 • Maak een afspraak via de contactgegevens (mail of telefoon) die je ontving per mail. Let op: ga niet naar het sociaal centrum zonder afspraak.
 • Stel jouw vraag tijdens je afspraak in het sociaal centrum.
Ik heb nog geen dossier in een sociaal centrum in Antwerpen
 1. Stel je financiële vraag via het formulier Sociale hulpvraag:
 • Voeg een foto van je elektronische vreemdelingenkaart type A of bijlage 15 toe.
 • Vul bij opmerkingen meer info in over je situatie:
  • je nationaliteit
  • sinds wanneer je in België bent
  • sinds wanneer je in Antwerpen woont
  • je gezinssituatie
  • je woonsituatie
  • andere relevante info

2. Een medewerker neemt contact met je op binnen de 5 werkdagen.

Vroeg je financiële hulp aan in een van bovenstaande situaties? Lees hoe jouw aanvraag verloopt:​

 1. Tijdens een gesprek luistert een maatschappelijk werker naar je vraag en stelt je vragen: Waar woon je? Wat is je inkomen? Heb je schulden?
 2. De maatschappelijk werker onderzoekt je situatie. Dat heet een sociaal onderzoek. Hij stelt voor hoe hij je wil helpen, bijvoorbeeld met een equivalent leefloon.
 3. Je vraag wordt voorgelegd aan het subcomité van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst.
 4. Binnen de 30 dagen na je aanvraag volgt een beslissing. Dan krijg je een brief waarin staat welke hulp je krijgt.
  • Bij een positieve beslissing, wordt het equivalent leefloon op het einde van de maand aan jou betaald.

Groeipakket, financiële hulp voor je kinderen

Heb je kinderen? Dan heb je als ouder recht op het groeipakket. Dit is extra financiële hulp voor het opvoeden van je kinderen.

Wat?

 • Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële hulp om je te ondersteunen in de opvoeding van je kinderen.
 • ​Het is een pakket op maat van elk kind in elk gezin. Het bedrag dat je krijgt hangt dus af van jouw situatie.

Voor wie?

 • Oekraïense kinderen tot 18 jaar die ingeschreven zijn in een Vlaamse gemeente als tijdelijk beschermde.
 • ​Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn er bijkomende voorwaarden.

Hoe?

Meer info

 

Meer info