Contacteer stad Antwerpen

Fiscaal attest kinderopvang

Je kan als ouder de kosten voor de opvang inbrengen als vermindering van je belastbaar inkomen.

Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) kan je een bedrag van maximaal 14,40 euro per dag per kind inbrengen. De kinderopvang bezorgt jou hiervoor in april of mei een fiscaal attest met de bedragen die je het jaar ervoor betaalde. Elke ouder kan deze kosten aftrekken ongeacht of men volgens inkomen of een vaste prijs betaalde.

Meer uitleg over belastingvermindering vind je op de website van Kind en Gezin.

Lees meer over alle voorwaarden van belastingvermindering voor kinderopvang op de website van de Vlaamse overheid.

Gaat het om opvang door jeugdwerk, scholen of de sportsector? Ook dan kan je genieten van belastingvermindering!