Functie en werking gemeenteraad

Gemeenteraad en gemeenteraadscommissies

Alle punten op de agenda van de gemeenteraad worden de week voor de gemeenteraadszitting besproken tijdens voorbereidende gemeenteraadscommissies. De timing van deze commissies vind je via de kalender op onze raadpleegomgeving eBesluit

De vergaderingen van de gemeenteraad en de voorbereidende raadscommissies zijn openbaar, behalve wanneer tijdens het overleg specifieke persoonsgegevens aan bod komen. Burgers mogen de openbare vergaderingen bijwonen, maar niet tussenbeide komen.

  • De voorzitter van de gemeenteraad zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor. Ook in deze legislatuur (2019-2024) is de burgemeester de voorzitter van de gemeenteraad.
  • Samenstelling commissies
    - De collegeleden maken van rechtswege deel uit van de commissie omtrent hun bevoegdheden. 
    - Elke commissie heeft een eigen voorzitter.
    - De samenstelling van de commissies wordt op de gemeenteraad vastgelegd.

Bevoegdheid

De gemeenteraad bespreekt en neemt besluiten over alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad zorgt ook voor opvolging en controle van het college van burgemeester en schepenen, het orgaan dat instaat voor het dagelijks bestuur van de stad.

Locatie

De raadszittingen en -commissies vinden plaats in het stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

Samenstelling commissies

De samenstelling van de 10 voorbereidende gemeenteraadscommissies kan je hier op eBesluit raadplegen. 

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.