Contacteer stad Antwerpen

Gebruiksrichtlijnen Ponton Van Dijck

Ponton Van Dijck aan het Steenplein is vaak in gebruik voor de Waterbus en de veerdienst tussen linker- en rechteroever. Daarnaast mag ook passagiersvaart (watertoerisme) de ponton gebruiken onder bepaalde voorwaarden.

Er zijn voorwaarden en richtlijnen voor dit specifiek gebruik van Ponton Van Dijck voor het in- en ontschepen in functie van watertoerisme. Ze zijn uitgewerkt voor een efficiënt en optimaal gebruik van het ponton in het belang van alle gebruikers op het Scheldegebied.

Type vaartuigen   

Vaartuigen ingericht voor het ‘vervoer van passagiers’ met een lengte over alles van maximum 50 meter. 

Tijdsduur aanmeren  

De periode van aanmeren voor ad-hoc ligplaatsen voor in –en ontschepen wordt toegestaan per slot van maximum 10 minuten om de passagiers veilig en comfortabel te laten op- en afstappen op het ponton. Het vaarprogramma van de vaste gebruikers (watermobiliteit) mag hierbij niet gehinderd worden.   

Gelieve hiervoor onderling te communiceren via het VHF-kanaal 10 om goede afspraken te maken in functie van een maximaal gebruik van het ponton en de vaarschema's van de watermobiliteit, veerdienst en waterbus.   

Ligplaatsaanvraag in- en ontschepen  

Een aanvraag voor een ligplaats moet je minstens 48 uur op voorhand (zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen niet meegerekend voor de berekening van de 48 uur), aanvragen bij de Stadshaven. Hoe? Vul het online aanvraagformulier in op deze pagina.

Zo behouden we een globaal overzicht van het gebruik van het ponton voor alle stadshavengebruikers, bewaken we het comfort van de passagiers en de bezetting van het ponton. Op de website kan je de meerplanning van de volgende 3 weken consulteren. 

Veiligheid aan het water 

In het belang van de veiligheid aan de waterrand (Schelde) is een hekwerk met toegangspoorten geplaatst op het ponton. De toegangspoorten worden na de laatste vaart slotvast afgesloten tot de eerste vaart in de ochtend. 1 van de vaste gebruikers opent of sluit de toegangspoorten in functie van zijn/haar vaarprogramma en houdt hier toezicht op.  Tijdens de dag blijven de toegangspoorten gesloten en worden ze enkel kortstondig geopend om passagiers te laten in- en ontschepen.  

Melden technische gebreken, onveilige situatie 

Alle gebruikers van het ponton Van Dijck hebben een meldingsplicht bij vaststelling van technische gebreken en/of een onveilige situatie. Je kan dit melden via de website van stad Antwerpen

Gebruik Cruiseponton als alternatieve ligplaats voor het in-en ontschepen van passagiers 

Het gebruik van het cruiseponton om passagiers te laten in- en ontschepen als alternatieve locatie voor Ponton Van Dijck, is mogelijk na beoordeling door het operationeel team van Stadshaven. De ontvangen bevestiging is altijd voor in- en ontscheping aan Ponton Van Dijck.  Een week voor de geplande datum neem je contact op met de Stadshaven of het cruiseponton gebruikt kan worden als alternatieve ligplaats. 

Restricties gebruik ponton Van Dijck

  • In functie van de aankomst of het vertrek van een zee cruiseschip aan de Cruiseterminal (S22), dient het Ponton Van Dijck vrijgemaakt te worden, conform de richtlijnen van het GNA:   
  • Het Ponton wordt geblokkeerd voor een periode van ½ uur vóór en ½ uur na het aan- of afmeren van de zeevaartcruise.   
  • De aanloop en het vertrek van een zee cruiseschip vind je op antwerpen.be.
  • Wachtkaaien tijdens de nacht en stilliggende evenementen aan boord van de scheepvaart worden niet toegestaan    
  • De stad Antwerpen behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande gebruiksvoorwaarden in het kader van onder meer evenementen, werkzaamheden en specifieke ligplaats aanvragen.   
  • Wijzigingen zullen altijd tijdig gecommuniceerd worden via de stad Antwerpen aan de gekende gebruikers.

Contact Stadshaven

Stadshaven
stadshaven@antwerpen.be
Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen

+32 3 338 93 14 - VHF-kanaal 69

Bereikbaar op weekdagen van 7 tot 22 uur.
Lees de nautische berichten
Deze berichten aan de scheepvaart brengen je op de hoogte van nautische situaties in de Stadshaven en aan de Scheldekaaien zone Stad.