Geluidshinder

In een stad kan je vaker te maken krijgen met geluidshinder. Dit komt vooral door het dichte wegennet en een hoge bevolkingsdichtheid. Is het omgevingslawaai te hoog, dan kan dat leiden tot heel wat overlast. Geluid maakt immers ook deel uit van de leefkwaliteit van de buurt.

Geluidshinder heeft veel oorzaken. Je kan bijvoorbeeld hinder ondervinden van straatlawaai, muziekfestivals, de buren, luchtvaart, spoorverkeer, wegverkeer of industriële installaties.

Hoe hinderlijk geluid is, hangt in de eerste plaats af van de eigenschappen van het geluid zelf. Is het luid? Is het monotoon of juist veranderlijk? Is het een aangenaam geluid of storend? Wanneer doet het geluid zich voor: overdag, ‘s avonds of ‘s nachts? Wat is de toonhoogte?

Maar ook persoonlijke eigenschappen bepalen mee hoe hinderlijk een geluid ervaren wordt. Sommige personen zijn gevoeliger voor geluidshinder dan anderen. Ook de omgeving waar je bent speelt een rol. In de stad zal u sommige geluiden als normaal beschouwen, terwijl je diezelfde geluiden op het platteland als hinderlijk ervaart.

Geluidshinder en gezondheid

Geluid afkomstig van weg-, spoorweg- en luchtverkeer treft een groot aantal mensen in een stedelijke omgeving. Blootstelling aan geluid afkomstig van verkeer kan zowel ergernis als slaapverstoring veroorzaken. Dat kan dan weer leiden tot hoge bloeddruk, hartaandoeningen, oververmoeidheid, angst en depressies.

Geluid in kaart gebracht

De stad maakte geluidsbelastingskaarten op die de Europese richtlijn 'inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai' volgen. Op die kaarten is de geluidsbelasting van het wegverkeer, spoorverkeer, de luchtvaart en industrie te zien is.

De Vlaamse overheid maakte ook kaarten voor heel Vlaanderen voor de belangrijke wegen en spoorwegen en voor de luchthaven van Zaventem. Deze kaarten zijn te raadplegen via de website van de Vlaamse Overheid.

Geluidsactieplan

Antwerpen heeft een stedelijk geluidsactieplan. Hierin staan acties op maat van de stad om geluidsknelpunten aan te pakken en nieuwe geluidshinder te voorkomen. De stad wil ook plekken met een goed stedelijk geluidsklimaat behouden.

Het Vlaamse geluidsactieplan kan je op de website van de Vlaamse overheid raadplegen.

Beoordelingskader milieukwaliteit voor scholen en kinderdagverblijven

De stad maakt gebruik van een beoordelingskader wanneer scholen en kinderdagverblijven een vergunning aanvragen. Dat kader houdt rekening met luchtkwaliteit en geluidshinder om de blootstelling van kinderen aan verkeerslawaai en verontreinigde lucht te beperken.

Klachten rond geluidshinder

Ondervind je geluidshinder? Dan kan je een melding maken via de Blauwe Lijn van de politie. Je vindt alle info op de website van de politie of telefonisch via 0800 123 12.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.