Geluidsnormen bij evenementen


Mag ik tijdens een publiek evenement muziek spelen?

Ja, dat mag. Belangrijk is wel dat het volume van de muziek afgestemd is op de aard van het evenement, de locatie en de omgeving. 

 

Speel je elektronisch versterkte muziek? 

Met andere woorden: gebruik je een installatie met speakers? Dan heb je in meestal een bijkomende toelating nodig. Die kan je krijgen via de evenementaanvraag waarin je aangeeft welk geluidsniveau je wil voor jouw evenement.

In openlucht of binnen?

Gaat je evenement door in openlucht? 

Deze factoren bepalen mee of je een toelating zal krijgen:

 • Locatie: Vindt je evenement plaats in een park of op een plein? In de buurt van bewoning of andere gevoelige instellingen zoals ziekenhuizen of verzorgingstehuizen?  Nabij grote wateroppervlakken?
 • Zijn er kinderen en jongeren aanwezig tijdens het evenement?
 • Hoeveel volk verwacht je? Schat dit realistisch in. Een groter publiek vraagt meestal een hogere geluidsnorm, maar betekent uiteraard ook andere verplichtingen op vlak van bijvoorbeeld veiligheid.
 • Duurt je evenement 1 dag of meerdere dagen?
 • Vindt het plaats overdag of ook in de avond of zelfs 's nachts?

Gaat je evenement binnen door, in een gebouw of lokaal?

Een afwijking van de geluidsnormen kan enkel toegestaan worden als het gaat om een bijzondere gelegenheid, en  als er cumulatief voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden.

 • maximaal 12 gelegenheden per jaar én
 • maximaal 2 gelegenheden per maand én
 • de som van gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden.

Als een muziekactiviteit plaatsvindt tijdens avond- en morgenuren van de daarop volgende kalenderdag, dan moet je dit als 2 kalenderdagen tellen. 

Tips bij je aanvraag

Geef in je aanvraag voldoende informatie over bijvoorbeeld: 

 • de line-up
 • de uren waarop muziek gespeeld wordt
 • het aantal bezoekers
 • de leeftijdsgroep van je publiek
 • enzovoort.

Bij de aanvraag moeten alle belangrijke elementen gekend zijn.

Geluidsdrempels in decibels

De collega’s van de dienst omgevingsvergunningen beoordelen elke aanvraag afzonderlijk. Ze gebruiken onderstaande drempels, geïnspireerd op de Vlarem-wetgeving: 

 • < 85 dB(A) LAeq, 15 min: 

Het geluidsniveau op je evenement bedraagt gedurende 15 minuten minder dan 85 dB(A). Dit geluidsniveau is van toepassing op evenementen met beperkt publiek, met een jong publiek of voor evenementen waarbij de muziek bijkomstig. Bijv. straatfeesten, schoolfeesten, sportwedstrijden, activiteiten gericht op kinderen, zomerbars enz. Je hebt geen toelating nodig om muziek aan deze geluidsniveaus te spelen. Goed om te weten: de politiecodex blijft daarnaast altijd van toepassing. 

 • 85 dB(A) LAeq, 15 min: 

Het geluidsniveau op je evenement bedraagt gedurende 15 minuten gemiddeld 85 dB(A). Er worden piekgeluiden tot maximaal 92 dB(A) LA,max slow gemeten. Je hebt hiervoor een toelating nodig.  85db(A) lijkt misschien niet veel, maar het is de standaardnorm voor het grootste deel van alle evenementen in de stad Antwerpen. 

Ben je niet zeker bent van het geluidsniveau, dan is deze norm voldoende. 

Enkel bij grote concerten, fuiven of dansfeesten is er een afwijking nodig. Om een goeie balans tussen een bruisende en een leefbare stad te behouden, staan we deze afwijkingen slechts zeer uitzonderlijk toe en worden er heel wat extra voorwaarden aan gekoppeld. Voor een buurtfeest of een klein evenement, wordt er nooit een hogere geluidsnorm toegestaan. 

 • 95 dB(A) LAeq, 15 min:

Het geluidsniveau op je evenement bedraagt gedurende 15 minuten gemiddeld 95 dB(A). Er worden piekgeluiden tot maximaal 102 dB(A) LA,max slow gemeten. Je hebt hiervoor een toelating van het college nodig. Dergelijke geluidsniveau worden enkel toegestaan op specifieke locaties én voor evenementen waar grote bezoekersaantallen verwacht worden. Denk aan Vlaanderen Feest (Grote Markt) en Studay (Park Spoor Oost).

 • 100 dB(A) LAeq, 60 min: 

Het geluidsniveau op je evenement mag het niveau van 100 dB(A) gemeten over 60 minuten niet overschrijden. Als het geproduceerde geluidsniveau gedurende 15 minuten gemiddeld 102 dB(A) bedraagt, wordt geacht hieraan voldaan te zijn. 
Je hebt hiervoor een toelating van het college nodig. Dergelijke geluidsniveau worden enkel toegestaan op specifieke locaties én voor hoogdynamische evenementen waar duizenden bezoekers naar toe komen. Denk hierbij aan festivals zoals ‘Live is Live’ (Middenvijver), Rock Werchter en Tomorrowland (De Schorre Boom). 

Wist je dat

 •  Muziekevenementen binnen de stad ook een dB(C)-norm opgelegd krijgen. Die meet vooral het geluid van de lage tonen en is beter geschikt om de basgeluiden bij muziekevenementen te meten. De dB(C)-norm mag maximaal 10 decibel boven de dB(A)-norm liggen. 
 • Een (te) hoog geluidsniveau afbreuk kan doen aan de beleving van de bezoekers aan jouw evenement? Niets zo vervelend als niet met je gezelschap kunnen praten omdat de muziek te luid stond… 
 • Geluidstechnici door slimme positionering van de geluidsinstallatie zelfs aan lagere geluidsniveaus een betere beleving kunnen bekomen? Spreek er zeker je geluidstechnicus op aan. 

Meer info

Lees meer in de brochure wegwijs in geluidsnormen voor muziekactiviteiten of bij milieuvergunningen@antwerpen.be .

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.