Donderdagavond geen online-betalingen mogelijk

Op donderdag 18 april van 20 tot 20.30 uur werken we aan de website. Daardoor kan je online geen betalingen doen. Je kan bijvoorbeeld geen afvalstickers of taxicheques bestellen, je sorteerpas niet opladen … Onze excuses voor het ongemak.

Hobokense Polder (Polderbos)

In de Hobokense Polder (Polderbos) vind je prachtige natuur, runderen en verschillende vogels. Je kunt er een lange wandeling maken, eventueel met een natuurgids, en vanuit de kijkhutten heel wat vogels spotten.


In goed beheer

Als mensen niet zouden ingrijpen, zou de Hobokense Polder evolueren naar een bos op lange termijn. Het graslandschap zou dan verdwijnen. Door regelmatig te maaien en te kappen wordt dat tegengegaan. Er worden ook grote grazers ingezet in het natuurbeheer zoals gallowayrunderen. 

De Hobokense Polder wordt zowel door Natuurpunt beheerd als door de Goudklompjes. Dat is een groep enthousiaste vrijwilligers die elke woensdag komt helpen. André Van Langenhove is zo’n Goudklompje. “Wij houden de wandelpaden en het bos vrij. Als het bos begint dicht te groeien, maaien we en verwijderen we exoten. Verder worden ook de grachten aangepakt. We verzorgen eveneens de dieren. Op woensdag steken leerlingen uit Hobokense scholen een handje toe. Zo leren ze iets van de natuur. Er is ook een opruimteam dat wordt ingezet. Aan de Hobokense Polder is immers constant werk”, vertelt André.

Vogels tellen

In het voor- en najaar kun je deelnemen aan vogeltrektellingen. “We staan dan op de dijk en tellen alle vogels die voorbijtrekken. Er zijn veel telposten in België. Het doel is om te ontdekken hoeveel vogels overvliegen, welke richting ze uitgaan en over welke soorten het gaat. Er zijn twee periodes dat vogels overvliegen. Vele passeren hier alleen in voor- en najaar, andere komen hier enkel om te broeden of te overwinteren.”

Meer info krijg je via Vogelwerkgroep ARDEA, tel. 0494 33 63 09.

Help mee padden oversteken

In februari-maart zijn er iedere avond vrijwilligers op pad om padden, kikkers en salamanders veilig over te zetten. “Er worden schermen geplaatst en opvangemmers ingegraven”, legt vrijwilliger Petra Andriessen uit. “Overstekende kikkers lopen tegen de schermen en vallen in de emmers. Nadien worden de kikkers overgezet aan de vijvers van het natuurgebied. Padden keren in een rechte lijn terug naar de plek waar ze zijn geboren na de winterperiode. Op dat moment wordt aan de automobilisten gevraagd minder snel te rijden.” 
Zo hoopt Natuurpunt om veel diertjes te redden want de Polder is een belangrijke habitat voor amfibieën.

Whoppie en Woelie nemen kinderen mee op ontdekkingstocht

Om interesse op te wekken bij kinderen, kun je in taverne ‘De Schorren’ gratis het Natuurpunt-doe-rugzakje ontlenen. Whoppie, een molletje, begeleidt de kleinsten op een interactieve, avontuurlijke tocht door een stukje wilde natuur. In deze rugzak zit een kaart, kompas, spelletjes en opdrachten van 5 tot 12 jaar. 

Er is ook de Woelie-wandeling die vertrekt vanuit Bistro Steiger 3 met een soortgelijke rugzak.

Meer info

Praktische info

  • Locatie: Scheldehoevelaan, Schroeilaan
  • Grootte: 170 hectare

Extra info

Natuurbeheer en geleide wandelingen met natuurgids

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.