Contacteer stad Antwerpen

Hoeveel kost kinderopvang?

De prijs voor kinderopvang hangt af van het type opvang waar je kindje verblijft. In de stad Antwerpen zijn er drie prijssystemen. Bovendien is kinderopvang fiscaal aftrekbaar.

1. Prijs volgens inkomen

In sommige groeps- of gezinsopvang betaal je een prijs volgens inkomen. Deze prijs is wettelijk geregeld en hangt af van je gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

Op de website van Kind en Gezin vind je gedetailleerde informatie en kan je de prijs volgens inkomen berekenen en het attest 'inkomenstarief' aanvragen. Dit attest vraag je aan ten vroegste twee maanden voor de start van de opvang en ten laatste 30 dagen na de start van de opvang.

2. Vaste prijs

In sommige groeps- of gezinsopvang betaal je een vaste dag- of maandprijs. Alle ouders betalen dezelfde prijs.
Deze prijzen variëren naargelang de locaties. Een vaste prijs ligt meestal tussen 30 en 38 euro per dag.

Voor sommige ouders is een vaste prijs niet duurder dan een prijs volgens inkomen. 

Belangrijk

Informeer bij de gezins- of groepsopvang welke kosten (bijvoorbeeld pampers, voeding,...) in de prijs zijn inbegrepen. Dit kan immers variëren.

3. Vaste prijs met kinderopvangtoelage

De stad Antwerpen biedt een korting aan op de opvangprijs die je betaalt aan een groepsopvang die werkt met een vaste prijs. Deze 'kinderopvangtoelage' wordt afgetrokken van je factuur. 

De kinderopvangtoelage past het verschil bij tussen de vaste prijs, en de prijs volgens je inkomen. De korting bedraagt maximum 25 euro per dag (stijging van 16 naar 25 euro onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in december 2023).

Lees meer over de Kinderopvangtoelage.

Fiscaal aftrekbaar

Je kan als ouder de kosten voor kinderopvang inbrengen in je belastingaangifte.

Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) kan je een bedrag van maximaal 15,70 euro per dag per kind inbrengen.

De kinderopvanglocatie bezorgt jou hiervoor in april of mei een fiscaal attest met de bedragen die je het jaar ervoor betaalde.

Elke ouder kan deze kosten aftrekken ongeacht of men volgens inkomen of een vaste prijs betaalde. Lees meer over belastingvermindering voor kinderopvang.