Huishoudelijk reglement 'Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen' (BOSA)

Wie bestuurt de stad en het OCMW Antwerpen?

Het BOSA is het reglement dat de werking regelt van de besluitvormingsorganen van de stad en het OCMW. Het bepaalt de werking van de raden (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn en de uitvoerende organen (college van burgemeester en schepenen en vast bureau).

Het BOSA voorziet ook nadere regels over de samenwerking tussen stad en districten en de mogelijkheden voor burgers om voorstellen en verzoekschriften bij de organen van stad en het OCMW in te dienen.  

Het BOSA vormt een aanvulling op het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) en het dient altijd samen te worden gelezen met het DLB (en eventuele uitvoeringsbesluiten) voor een volledig beeld van de concrete werking van het bestuur.

Reglement bestuurlijke organisatie stad en OCMW Antwerpen (BOSA) (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Addendum bij Reglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.