Contacteer stad Antwerpen

Humane biomonitoring bij jongeren

Het humane biomonitoring onderzoek analyseert de gezondheidsrisico's door blootstelling aan, cadmium, arseen en roet te meten bij jongeren van 14 tot 15 jaar die binnen de 3 kilometer rond de Umicore site wonen.

Meten in de mens

Bij humane biomonitoring wordt in de mens de interne blootstelling aan chemische stoffen gemeten. Zo kan het verband tussen deze bloostelling, en levensstijl en omgevingsfactoren worden onderzocht. 

 

Dit onderzoek focust op jongeren van 14 tot 15 jaar omdat ze:

 • veel tijd doorbrengen in de omgeving van hun woning
 • beter geschikt zijn dan kinderen om verschillende metalen te meten

Wie deelneemt:

 • laat bloed en urine onderzoeken
 • laat enkele gezondheidsparameters meten
 • vult vragenlijsten in 
 • kan huisstof en kippeneieren laten analyseren

De resultaten worden eind 2024 verwacht.

 

Lees het projectplan

Meer informatie staat op de website van het onderzoek. Je vindt er ook het uitgebreide projectplan.

Stand van zaken: maart 2024

In totaal nemen 201 jongeren deel aan het onderzoek.

 • 168 deelnemers uit Hoboken
 • 21 deelnemers uit Kruibeke
 • 12 deelnemers uit Hemiksem

Het aantal jongens en meisjes is nagenoeg gelijk.

 

Tests
 • De deelnemers gaven een bloed- en urinestaal. 
 • Ook gewicht, lengte, bloeddruk, heupomtrek en buikomtrek werden gemeten.
 • Vervolgens werden computertesten en ademtesten afgenomen.
Huisstof en eieren
 • 110 deelnemers verzamelende huisstof voor analyse.
 • 20 deelnemers laat eieren van eigen kippen testen.
Vervolg
 1. Alle stalen worden geanalyseerd in een labo.
 2. Dan start de statistische verwerking van alle analyses en vragenlijsten.
 3. Vervolgens start de interpretatie van de resultaten.
 4. De resultaten worden eind 2024 bekend gemaakt.

Meer info

 

Het onderzoek komt er op vraag van de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen en Umicore. Het wordt uitgevoerd door wetenschappers van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen.

 

Er wordt ook nauw samengewerkt met het district Hoboken, de gemeente Kruibeke en de gemeente Hemiksem, die het onderzoek samen met verschillende andere lokale organisaties van nabij opvolgen in een lokale klankbordgroep.