Contacteer stad Antwerpen

Humane biomonitoring Stationsbuurt

Het Departement Zorg van de Vlaamse Overheid start een humaan biomonitoringsonderzoek in de Stationsbuurt Antwerpen-Centraal in 2024.


Wat?

  • Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) organiseren een biomonitoringsonderzoek in de Stationsbuurt Antwerpen-Centraal, op vraag van het departement Zorg van de Vlaamse Overheid.
  • Met dit onderzoek wordt de milieugezondheidskundige impact van zware metalen bij de bewoners van de stationsbuurt in Antwerpen bestudeerd.

Voor wie?

  • Via een vingerprik zal lood in het bloed gemeten worden bij 200 tot 250 kinderen van het 1ste en 2de leerjaar en hun moeders die in de Stationsbuurt Antwerpen-Centraal wonen. Zij krijgen een uitnodiging per brief.
  • Om de waarden te vergelijken met die van een algemeen stedelijke populatie wordt lood in het bloed ook gemeten bij een controlegroep van 200 tot 250 kinderen en hun moeder die wonen in Antwerpen binnen de Singel. Zij krijgen ook een brief.

Resultaten

De resultaten worden verwacht begin 2025.

Meer info