Contacteer stad Antwerpen

Infosessies voor werkgevers artikel 60

Neem jij een artikel 60-medewerker in dienst? Dan ondersteunt de stad jou onder meer met infosessies. Opgelet! Deze sessies zijn enkel bestemd voor ondernemers die al samenwerken met stad Antwerpen in het kader van artikel 60.

Sessie: Startinfo Artikel 60

Voor wie?

 • Je bent een nieuwe werkgever artikel 60
 • Je bent een nieuwe collega bij een werkgever artikel 60

De sessie is relevant voor HR-medewerkers én leidinggevenden van artikel 60-medewerkers.

Inhoud

 • Wat is artikel 60?
 • Wat is het decreet Tijdelijke Werkervaring (TWE)?
 • Welk traject volgde de artikel 60-medewerker voor de start?
 • Waarom is het actieplan van de artikel 60-medewerker zo belangrijk?
 • Wie ondersteunt jou bij stad Antwerpen?

Sessie: Indicering

Voor wie?

Is een tewerkstelling in het normaal economisch circuit niet haalbaar voor een artikel 60-medewerker? Indicering is een mogelijke piste. De medewerker kan toegang krijgen tot specifieke functies met meer ondersteuning waardoor de kans op een mooie toekomst groter wordt. Medewerkers van stad Antwerpen maken een dossier op en hebben daarvoor jouw hulp nodig.

Inhoud

 • Hoe herken je rendementsverlies en een verhoogde ondersteuningsnood bij een artikel 60-medewerker?
 • Tools waarmee je gericht observeert en detecteert

Sessie: Omgaan met artikel 60-medewerkers

Voor wie?

Je werkt dagelijks samen met artikel 60-medewerkers.

Inhoud

 • De verschillende taalniveaus van artikel 60-medewerkers
 • Hoe communiceer je succesvol met een artikel 60-medwerker?
 • Wat als een artikel 60-medewerker de afspraken en regels niet respecteert? (sanctioneringsbeleid)

Sessie: Evalueren. Hoe doe je dat?

Voor wie?

Het artikel 60-traject is naast een werkervaringstraject ook een groeitraject. Op vaste momenten brengen we samen de groei van een artikel 60-medewerker in kaart door evaluaties.

 • Je werkt dagelijks samen met artikel 60-medewerkers.
 • Je evalueert artikel 60-medewerkers met een online evaluatieformulier

Inhoud

 • Het doel van een evaluatie
 • Hoe bereid je een evaluatie voor?
 • Hoe voer je een evaluatiegesprek?
 • Het verschil tussen generieke en vaktechnische competenties

Waar?

De sessies gaan door in de kantoren van Activering: Tuinbouwstraat 8, 2018 Antwerpen.