Contacteer stad Antwerpen

Handleiding kinderopvangzoeker voor opvanginitiatieven

Bekijk hier hoe jij als aanbieder kinderopvang de infofiche van jouw opvang beheert in de kinderopvangzoeker Antwerpen.


Vraag een account aan

Surf hiervoor naar de website en kies voor account aanvragen. Hier vul je alle gevraagde informatie in. Ben jij verantwoordelijk voor verschillende opvanglocaties van eenzelfde oranisatie? Vraag dan een account aan als lid van een organisatie; je krijgt automatisch de toegang tot alle opvanglocaties, die onder deze organisatie horen. Als je specifiek en enkel voor een bepaalde opvanglocatie verantwoordelijk bent, kies je voor een account als lid van een kinderdagverblijf.

Daarna klik je op registreren. Na goedkeuring zal je een e-mail ontvangen met je wachtwoord en een link om je account te activeren.

Beheer zelf de infofiche van jouw opvang

Nadat je bent ingelogd, kan je zelf aanpassingen doen aan bepaalde gegevens van jouw opvang. Hiervoor kies je het veld dat aangepast moet worden en klik op wijzigen. Afhankelijk van wat je wil wijzigen zal een keuzelijst verschijnen of een invulveld. Voor bepaalde aanpassingen moet je ook nog op “opslaan” klikken.

Sommige velden bevatten een vrij tekst veld; kies voor de knop publiceren na invoering van je nieuwe beschrijving. Deze informatie zie je verschijnen op de infofiche na goedkeuring door een medewerker van de regie kinderopvang. Alle andere gegevens worden onmiddellijk aangepast op de website als jij ze invoert.

Andere velden kan je niet wijzigen; hier staat de knop wijzigen in het grijs. Deze informatie wordt door de regie kinderopvang beheerd. Neem contact op met je ondersteuner om deze wijzigingen aan te vragen.

Vrije plaatsen invoeren

Vrije plaatsen kan je publiceren op de Kinderopvangzoeker als je een account hebt.

Je moet hiervoor eerste de leeftijdscategorieën voor jouw opvang invoeren in maanden. Werk je niet met verschillende  leeftijdscategorieën? Dan maak je één categorie aan. Je kan hiervoor als naam "baby en peuter" gebruiken van 0 tot 36 maanden.

Nadat je leeftijdscategorieën hebt bepaald, kan je via "beschikbare plaatsen" de periode kiezen of zelf invoeren wanneer je vrije plaatsen hebt.

Alle beschikbare plaatsen worden onmiddellijk getoond op infofiche van je opvang

Aanvragen ontvangen en beantwoorden in de Kinderopvangzoeker

Ouders kunnen verschillende aanvragen tegelijk doen, jij ziet enkel de aanvragen die bestemd zijn voor jouw organisatie of opvang. Vanaf het ogenblik dat één aanvraag wordt goedgekeurd door een opvang worden alle andere aanvragen van deze ouder automatisch door het systeem geannuleerd. Deze geannuleerde aanvragen kunnen door de ouder of door de opvang opnieuw worden ingediend.

De aanvragen kunnen worden gerangschikt volgens de voorrangsregels die in jouw opvang gelden of volgens aanvraagdatum, startdatum, subsidieniveau of geboortedatum van het kindje.

Je klikt op een aanvraag om deze te behandelen, je hebt de keuze uit twee mogelijkheden om te antwoorden:

  • je hebt mogelijk plaats voor deze aanvrager en verstuurt een uitnodiging om langs te komen voor kennismaking. Je kan eventueel een alternatieve locatie of startdatum meegeven.
  • je hebt geen plaats in de opvang en verstuurt een weigering van de aanvraag

Voor beide reacties is er een sjabloon beschikbaar dat je kan aanpassen naar eigen wens.

Directe registratie

Heb je een opvangplaats voor een ouder, die nog geen aanvraag in de Kinderopvangzoeker registreerde? Dan voer je een directe registratie in zodat deze aanvraag toch opgenomen wordt in jouw lijst van goedgekeurde aanvragen. 

In het overzichtscherm van je aanvragen klik je bovenaan op de knop “Toevoegen”.

Maak een keuze voor de juiste opvanglocatie en vul achtereenvolgens in:

  • de gegevens van het kind
  • de gegevens van de ouder
  • het opvangplan
  • ​de criteria van de voorrangsregels

Door op te slaan verschijnt deze aanvraag onmiddellijk bij jouw goedgekeurde aanvragen.