Contacteer stad Antwerpen

Kabinet burgemeester Bart De Wever

De burgemeester van de stad Antwerpen is Bart De Wever. Hij is bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed.

Burgemeester Bart De Wever

Vanaf 1 januari 2019 is de burgemeester naast voorzitter van het college van burgemeester en schepenen, ook de voorzitter van het vast bureau van het OCMW. Op deze manier wordt het OCMW geïntegreerd in het gemeentebestuur.

Contact burgemeester

Grote Markt 1
2000 Antwerpen
bart.dewever@antwerpen.be

Contact kabinet van de burgemeester

De collegeleden, en dus ook de burgemeester, beschikken ieder over een team van directe medewerkers: hun kabinet. 
Hieronder vind je de contactgegevens van het kabinet van de burgemeester.

Kabinet algemeen
kb@antwerpen.be
Bart De Wever - burgemeester
bart.dewever@antwerpen.be
Philippe Beinaerts - kabinetschef
philippe.beinaerts@antwerpen.be
Johan Vermant - woordvoerder
johan.vermant@antwerpen.be
Stijn De Rooster - kabinetsadviseur externe relaties
Stijn.DeRooster@antwerpen.be
Tom Geenen - kabinetsadviseur bestuurszaken
tom.geenen@antwerpen.be
Godfried Geudens - kabinetsadviseur veiligheid
godfried.geudens@antwerpen.be
Tom Huygen - kabinetsadviseur
tom.huygen@antwerpen.be
Greet Valck – kabinetsadviseur
greet.valck@antwerpen.be
Evy Van Cleemputte - kabinetssecretaris
evy.vancleemputte@antwerpen.be
Samantha Curtis - medewerker klantenmanagement
samantha.curtis@antwerpen.be
Chantal De Moor - medewerker klantenmanagement
chantal.demoor@antwerpen.be
Kristof Verdonk - medewerker klantenmanagement
kristof.verdonk@antwerpen.be
Eric van der Ven – medewerker klantenmanagement
eric.vanderven@antwerpen.be