Contacteer stad Antwerpen

Kankerincidentie-onderzoek Stationsbuurt

Het kankerincidentie-onderzoek onderzoekt statistisch of kankers meer voorkomen in de Stationsbuurt Antwerpen-Centraal, dan elders in de stad Antwerpen en Vlaanderen.


Wat?

Het Departement Zorg van de Vlaamse overheid voerde een fijnmazig kankerincidentie-onderzoek uit in het najaar van 2023 in de Stationsbuurt Antwerpen-Centraal. Er werd statistisch onderzocht of een 20-tal kankers meer voorkomen in de omgeving van een edelmetaalsmelterij dan elders in de stad Antwerpen (binnen de ring) en in Vlaanderen.

Daarvoor werden cijfers van het Belgische Kankerregister geanalyseerd voor de periode van de laatste 15, 10 en 5 jaar, voor mannen en vrouwen apart, voor alle kankers samen, en alle kankers apart.

Resultaten

In de Stationsbuurt Antwerpen-Centraal komen kankers algemeen niet meer voor dan in Vlaanderen of de binnenstad van Antwerpen.

Meer info