Contacteer stad Antwerpen

Kind aan Zet in actie: voor- en naschoolse opvang 

In Antwerpen kiezen we ervoor om met Kind aan Zet via pilootprojecten aan de slag te gaan met het BOA-decreet. Zo kunnen we samen met jou en de andere partners volop experimenteren, leren, evalueren en bijsturen. Dat geeft ons de ingrediënten die we nodig hebben om vanaf 2026 vorm te geven aan een nieuw beleid rond voor- en naschoolse opvang.


Welke pilootprojecten lopen momenteel?

Er zijn drie pilootprojecten: een kwaliteitsvolle voor- en naopvang, een toegankelijke voor- en naopvang en een naschools activiteitenaanbod 

Kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang

Als school of organisatie werf je een kwaliteitscoördinator aan die de voor- en naopvang organiseert. Hiervoor stelt Kind aan Zet middelen ter beschikking. Op dit moment zijn er zo elf kwaliteitscoördinatoren aan de slag binnen elf samenwerkingsverbanden met 44 scholen. Die samenwerkingen zijn erg divers. Vaak werken scholen binnen hun schoolnet of schoolbestuur, maar er zijn ook scholen van verschillende netten die wijkgericht aan de slag gaan en scholen die ervoor kiezen om met een opvangpartner samen te werken.  

 

Wat levert dit op? De kwaliteitscoördinator neemt taken uit handen van de directeur of medewerker die nu instaat voor de opvang. Het zoeken naar en coachen van begeleiders, het aankopen van materiaal, aanwezig zijn tijdens de opvang, ouders aanspreken, overleg organiseren: daar is dankzij de aanwerving tijd en ruimte voor. Het resultaat? Een kwaliteitsvollere opvang.  

 

Ben je benieuwd hoe dit pilootproject verloopt en hoe de kinderen, de scholen en opvangorganisaties dit ervaren?

Toegankelijke voor- en naschoolse opvang

Om de opvang toegankelijker te maken, kan je met dit pilootproject een kansentarief invoeren van 0,20 euro per half uur de opvang. Daarnaast ga je in een werkgroep aan de slag met het wegnemen van andere drempels die de toegankelijkheid van je opvang belemmeren. Momenteel zijn er 25 scholen en organisaties in dit pilootproject gestapt. 

Naschools activiteitenaanbod

Opvangtijd is vrije tijd voor onze kinderen, en daarom zouden ze in de naschoolse tijd zoveel mogelijk moeten kunnen genieten van van vrij spel en activiteiten. In dit pilootproject konden organisaties in samenwerking met een of meerdere scholen een activiteitenaanbod ontwikkelen. Voor deze nieuwe werking en voor de compensatie van het kansentarief konden ze ondersteuning aanvragen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten15 organisaties, in samenwerking met 44 scholen, met een nieuw naschools activiteitenaanbod.

Ook deelnemen?

Aan het begin van een kalenderjaar lanceren we nieuwe oproepen om deel te nemen aan de pilootprojecten. Die starten telkens aan het begin van een schooljaar. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.  

We zijn er voor jou

Heb je een vraag, een bemerking of een bedenking? Wil je een verslag van een vorig overleg inkijken? Wil je overleggen voor je een engagement opneemt? Of ben je niet akkoord met hoe iets verlopen is? Stuur ons een mail en we contacteren je snel: kindaanzet@antwerpen.be.