Contacteer stad Antwerpen

Klimaatfonds

De stad Antwerpen voert een ambitieus klimaatbeleid dat ze samen met alle actoren verder wil uitwerken en uitvoeren. Bewoners, bedrijven, organisaties… iedereen kan een steentje bijdragen om de klimaatuitdagingen in Antwerpen mee aan te gaan. Daarom subsidieert de stad vernieuwende projecten die hieraan bijdragen. Dat doet ze via het Klimaatfonds.

De stad Antwerpen lanceert jaarlijks een open oproep Antwerpen Klimaatstad en meerdere thematische oproepen. Met die thematische oproepen biedt het fonds ondersteuning aan projecten die een antwoord bieden op specifieke stedelijke klimaatuitdagingen. De thema's worden jaarlijks door het college bepaald. 

 

Lees alles over het Klimaatfonds en de oproepen voor dit jaar op deze pagina op Antwerpen voor klimaat.