Contacteer stad Antwerpen

Kunstenbeleid

De stad Antwerpen ademt cultuur en staat internationaal bekend als creatieve en artistieke hotspot. Het is de centrumstad met de meeste kunstenaars, theaters en musea. Antwerpen is de uitvalsbasis voor internationaal gereputeerde artiesten en gezelschappen. Het is een vruchtbare voedingsbodem voor zowel beginnende makers als grote namen, voor amateurkunstenaars en professionelen, voor kleine gezelschappen en grote ensembles.


Actoren

De stad maakt niet zelf kunsten, maar faciliteert de activiteiten van de Antwerpse kunstensector. Regie Kunsten neemt de regierol op. Andere stedelijke diensten voeren ook aspecten van het stedelijke cultuurbeleid uit: 

 • Talentontwikkeling & Vrije tijd / Cultuur
 • Musea en Erfgoed
 • Boek & Letteren
 • Lokaal Cultuurbeleid
 • De stedelijke schouwburgen

Krijtlijnen

Stad Antwerpen voert een breed kunstenbeleid dat openstaat voor alle disciplines en genres. Het kunstenbeleid heeft 6 krijtlijnen:

 1. de aanwezige artistieke kwaliteit en cultuurbeleving – zowel professioneel als in de vrije tijd – in de stad omarmen;
 2. zuurstof geven aan het artistieke ecosysteem en talentontwikkeling, instroom en doorstroom mogelijk maken;
 3. werk maken van duurzame ruimte voor de kunsten;
 4. een zetje geven aan de slagkracht en het cultureel ondernemerschap van de kunstensector;
 5. de culturele competentie van de Antwerpenaren stimuleren;
 6. de uitstraling van Antwerpen als kunstenstad uitdragen.

 

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen

Antwerpen is een stad met een bloeiend artistiek landschap. Het Antwerpse stadsbestuur wil volop inzetten op deze sterkte. Hiertoe formuleerde de stad volgende doelstellingen van haar kunstenbeleid

 

“Antwerpen heeft een kwalitatief hoogstaand, rijk, dynamisch en gevarieerd kunstenlandschap met actoren met lokale, bovenlokale en internationale uitstraling. Kunstenaars en kunstenorganisaties zijn actief in de stad, werken in een netwerk, en voelen zich ondersteund door het beleid. Het kunstenbeleid schept een positief klimaat voor zowel de professionele kunstenaar als de liefhebber. Er zijn voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, creatie/productie, presentatie, participatie en reflectie met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en innovatie. Kunst werkt inspirerend en richtinggevend bij (culturele) stadsevenementen en stadsontwikkelingsprojecten. Antwerpse kunst wordt internationaal gepresenteerd en internationale kunst wordt in Antwerpen gepresenteerd.”

 

Transversale doelstellingen

Iedere pijler van het Antwerpse cultuurbeleid, ook het kunstenbeleid, geeft mee vorm aan deze doelstellingen rond cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Cultuureducatie

“De stad zet honderduit in op de ontwikkeling en versterking van de culturele competenties van haar bewoners en bezoekers. Door 'levenslang cultureel leren' willen we de bewoners bewust maken, ze stimuleren zodat zij optimaal kunnen groeien in cultuur en in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Door een intensieve samenwerking met Onderwijs, Kinderopvang, Sport en Jeugd vooral kinderen en jongeren maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven.”

Cultuurparticipatie

Een rijk cultuurlandschap veronderstelt een voortdurend streven naar een inclusief cultuurlandschap. De stad werkt maximaal drempels weg om aan het cultuuraanbod deel te nemen (passief) tot deel te hebben (actief). Daartoe werkt de stad aan een aanbod en communicatie op maat.

Contact team ondersteuning cultuur

Nieuwsbrief Kunstenbeleid
Blijf op de hoogte van projecten, subsidies, grote evenementen en andere belangrijke nieuwigheden. Schrijf je in op de 4-jaarlijkse nieuwsbrief voor partners van het Antwerpse kunstenbeleid.