Contacteer stad Antwerpen

Luchtkwaliteit meten

In Hoboken wordt de hoeveelheid zware metalen gemeten. Als de Europese normen worden overschreden, neemt het bedrijf Umicore extra acties om de uitstoot van vervuilde lucht te beperken.

Zware metalen

Zware metalen komen van nature voor in het milieu. Ze worden ook uitgestoten door de industrie, transport, afval en de verbranding van fossiele brandstoffen.

Zware metalen zijn:

 • de metalen cadmium, chroom, koper, ijzer, nikkel, mangaan, lood en zink
 • de metalloïden arseen en atnimoon

Zware metalen in de lucht

Zware metalen verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht. Zo kunnen ze het lichaam binnendringen. Hoge concentraties zijn slecht voor de gezondheid.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid toetst de jaargemiddelden van zware metalen aan gezondheidskundige advieswaarden voor blootstelling op lange termijn.

De Vlaamse Milieumaatschappij meet:

 • zware metalen in fijn stof
  • Deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer worden op een filter bemonsterd.
 • zware metalen in depositie
  • Grotere stofdeeltjes worden in een open kruik bemonsterd.

De meetstations die de luchtkwaliteit meten staan in de:

 • Edisonstraat
 • Jozef Leemanslaan
 • Curiestraat
 • Hertoglei
 • langs de spoorweg​

Saneringsplan Hoboken

In 2015 werd de Europese grenswaarde voor lood in de lucht overschreden op 1 meetplaats. Daarom werd in 2017 een saneringsplan goedgekeurd. Dat is verplicht volgens de  Europese luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG. Het plan wordt elk jaar geëvalueerd. 
 

Meetresultaten 2023

 • Er werd meer lood in neervallend stof (grovere stoffractie) gemeten aan de Curiestraat in vergelijking van 2022.
 • Het gemiddelde van de 4 andere meetplaatsen toont een daling van lood in neervallend stof in de periode van januari tot en met september 2023.