Contacteer stad Antwerpen

Werkgroep Milieu en Gezondheid Hoboken

De omgeving rond Umicore in Hoboken is vervuild door zware metalen. Daarom volgt de Werkgroep Milieu en Gezondheid acties rond preventieve gezondheid, milieu en communicatie op.


Wat doet de werkgroep?

Vroeger volgden een medische en een technische werkgroep de vervuiling op. In 2023 gingen beide werkgroepen samen en vormden ze de Werkgroep Milieu en Gezondheid Hoboken onder het voorzitterschap van Antwerps gouverneur Cathy Berx.

 

De werkgroep komt 2 keer per jaar samen en bespreekt deze thema's:

 

Preventieve gezondheid
Milieu-opvolging
 • Luchtkwaliteitsmetingen van de Vlaamse Milieumaatschappij
 • Acties van Umicore: meetresultaten, uitvoering maatregelen ...
 • Stand van zaken van bodemonderzoeken, vergunningsbeleid ...
Communicatie
 • Perscommunicatie
 • Bewonerscommunicatie
 • Website

Leden van de werkgroep

Lokale overheden
 • Stad Antwerpen
 • District Hoboken
Diensten van de Vlaamse overheid
Onderzoeksinstellingen
Vertegenwoordigers onderwijs
Umicore
 • Milieudienst
 • Bedrijfsarts
Lokale actoren
 • Huisartsen
 • Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen en Waasland
 • Kind en Gezin

Meer info

Op de website van het Departement Zorg staat meer info over het aandachtsgebied Hoboken.

Je vindt er onder andere een draaiboek rond de aanpak van de bloedonderzoeken en de aftoetsing van de bijzondere voorwaarden.