Meer bos in de stad

Antwerpen is een groene stad. Er zijn niet enkel de vele parken en het openbaar groen, de stad heeft ook enkele natuur- en bosgebieden. In 2022 en 2023 plant de stad extra bos. In totaal goed voor ruim 7,8 ha nieuw groen.

Alleen maar voordelen

Het aanplanten van nieuw bos verhoogt de biodiversiteit in de stad en versterkt het leefgebied voor heel wat vogels, insecten en kleine dieren.

De bomen en bossen verhogen de luchtkwaliteit en halen CO2 en fijn stof uit de lucht. Bovendien zorgt het groen voor een natuurlijke airco en verkoeling in de zomer. Bij neerslag buffert het bos het regenwater.

Bomen en groen zijn ook een natuurlijke geluidsdemper en zorgen zo mee voor een aangename en leefbare stad.

5 nieuwe projecten in Antwerpen

Bloemenveld, Wilrijk

Op het bloemenveld in Wilrijk worden 5300 bomen en 750 struiken en kleine bomen geplant. Het nieuwe bos komt in de plaats van enkele paardenweiden en vormt in de toekomst een groene buffer tussen de autosnelweg en de sportaccommodatie van het topsportcentrum. 

Monnikenbos, Berendrecht

Aan de Monnikenhofstraat in Berendrecht werd een eerste perceel met meer dan 3000 bomen aangeplant met onder meer zomereik, gladde iep, boswilg, gewone vogelkers, gelderse roos, wilde lijsterbes, zachte berk, zwarte els en sporkehout. In 2023 plant de stad nog eens 4000 bomen en struiken op het aanpalende perceel. Samen goed voor 30.000 m² nieuw bos. De naam Monnikenbos verwijst naar de Monnikenhoeve waar de percelen die beplant worden deel van uitmaakten en in het kadaster aangeduid worden als de Monnikenbossen.

Voormalig recyclagepark, Berendrecht

Nog in Berendrecht, op het voormalig recyclagepark, komt een klein bos. Het terrein wordt onthard en de stad plant er meer dan 300 nieuwe bomen en struiken. Het terrein leunt aan bij De Zouten, een strook ruige natuur met veel grassen en struiken langs het Kanaaldok. 

Hoekakker, Ekeren

Aan Hoekakker in Ekeren worden enkele weilanden in Het Laar grenzend aan de ruïne van het Laarkasteel (Hof ter Delft) omgevormd tot een natuurlijk park van ruim 4 ha. Daarbij is ook ruimte voor een nieuw bos met meer dan 1500 bomen en struiken. Op die manier krijgen de bewoners uit de buurt en de residenten van het woonzorgcentrum er een mooi stuk natuur bij.   

Burchtse Weel, Linkeroever

Naar aanleiding van de ringwerken op Linkeroever komt een nieuwe groene bufferzone ter hoogte van De Leerexpert, een school voor  buitengewoon onderwijs aan de Burchtse Weel. Hier plant de stad op een strook van 4000 m² zo’n 650 bomen en struiken. De begroeiing dempt het geluid en zorgt voor gezondere lucht en minder fijn stof.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.