Contacteer stad Antwerpen

Meerjarenplan en jaarrekening

De stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen en de districten van stad Antwerpen publiceren elk jaar verschillende beleidsrapporten. Voor de huidige legislatuur zijn dat het meerjarenplan, de aanpassing aan het meerjarenplan en de jaarrekening.


Bij het begin van elke nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgesteld voor de komende 6 jaar, te beginnen vanaf het 2e jaar van de nieuwe bestuursperiode. Het meerjarenplan wordt elk jaar bijgestuurd waar nodig.

 

De stad en het OCMW Antwerpen publiceren ook elk jaar een jaarrekening met een beleidsnota. Beide documenten samen geven een gedetailleerd overzicht van de realisaties in het afgelopen jaar, gekoppeld aan de doelstellingen van het bestuur voor diezelfde periode.

Meerjarenplan en Aanpassingen stad en OCMW

Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025, de toelichting bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 en de documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 27 november 2023.

 

De onderstaande documenten werden gepubliceerd op 30 november 2023.

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, de toelichting bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 en de documentatie bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 28 november 2022.

 

De onderstaande documenten werden gepubliceerd op 1 december 2022.

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, de toelichting bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 en de documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 30 mei 2022.

 

De onderstaande documenten werden gepubliceerd op 9 juni 2022.

Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025, de toelichting bij aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 en de documentatie bij aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 30 november 2021.

 

De onderstaande documenten werden gepubliceerd op 7 december 2021.

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025, de toelichting bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 en de documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 31 mei 2021.

 

Onderstaande documenten werden gepubliceerd op 2 juni 2021.

Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025, de toelichting bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 en de documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 24 november 2020.

 

Onderstaande documenten werden gepubliceerd op 3 december 2020.

Aanpassing 1 van het meerjarenplan

Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 18 mei 2020.

Meerjarenplan 2020-2025

De beleids- en beheerscyclus bestaat uit deze 3 beleidsrapporten:

De beleidsrapporten hebben elk een toelichting en bijkomende documentatie:

Het meerjarenplan 2020-2025, de toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025 en de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 17 december 2019.

Meerjarenplan 2014-2019

In de beleids- en beheerscyclus tot en met 2019 waren deze beleidsrapporten verplicht:

  • het meerjarenplan
  • de aanpassing van het meerjarenplan
  • het budget 
  • de budgetwijziging

 

De jaarrekening en de toelichting ervan werden gepubliceerd op 19 mei 2020.

Jaarrekening Stad en OCMW

De gemeenteraad keurde op 29 april 2024 de jaarrekening 2023 van stad en OCMW Antwerpen goed. De onderstaande documenten werden gepubliceerd op 16 mei 2024.

De gemeenteraad keurde op 26 juni 2023 de jaarrekening 2022 van stad en OCMW Antwerpen goed. De onderstaande documenten werden gepubliceerd op 29 juni 2023.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 de jaarrekening 2021 van stad en OCMW Antwerpen goed. De onderstaande documenten werden gepubliceerd op 9 juni 2022.

De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 de jaarrekening 2020 van stad en OCMW Antwerpen goed. De onderstaande documenten werden gepubliceerd op 2 juni 2021.

Meer info

financien@antwerpen.be 

03 338 65 39