Contacteer stad Antwerpen

Ondernemingsvergunningen

Open je een nieuwe horecazaak, winkel of een andere zaak toegankelijk voor publiek in stad Antwerpen? Doe een melding van je nieuwe zaak en vraag de nodige ondernemingsvergunningen aan.

Aanvragen

Om een onderneming uit te baten in de stad Antwerpen heb je een reeks vergunningen nodig:

Basisvoorwaarden

Je moet in orde zijn met de voorwaarden vóór je een aanvraag indient:

 • Alle bestuurders of zaakvoerders zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • Je registreerde je onderneming als handelsonderneming en je pand als vestiging bij een ondernemingsloket. Deed je de registratie minder dan 3 weken geleden? Voeg een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) toe aan je aanvraag.
 • De functie van het pand laat jouw bedrijfsactiviteiten toe.
 • Je zaak is brandveilig. Je moet alle maatregelen nemen om brand te voorkomen en te bestrijden, zoals opgenomen in de politiecodex, titel 5, hoofdstuk 1.
  Als je niet kan voldoen aan de brandveiligheidsvoorwaarden, vraag dan een afwijking aan.

Je moet in orde zijn én blijven met de geldende regels. Je zaak kan op elk moment gecontroleerd worden.

Prijs

De melding en aanvraag zijn gratis.

Je betaalt na ontvangst van bepaalde ondernemingsvergunningen volgende stedelijke belastingen:

Andere wetgeving

Zorg dat je zaak in orde is met de federale, Vlaamse en andere regelgevingen.

VLAREM

Zorg dat je zaak in orde is met de VLAREM-wetgeving

 • Voor sommige activiteiten of ingedeelde inrichtingen in je zaak moet je een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Je kan dit controleren via de VLAREM-wegwijzer.
 • Met de resultaten van deze wegwijzer kan je advies vragen via milieuvergunningen@antwerpen.be.

Omgevingsvergunning

Ondernemingsvergunningen zijn niet hetzelfde als een omgevingsvergunning. Je hebt een omgevingsvergunning nodig in de volgende situaties:

 • de renovatie van een handelspand
 • een functiewijziging van je pand
 • een milieuvergunning

Je kan de omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket.

Pop-up zaak openen

Open je een pop-up zaak? Zorg dat je in orde bent met de geldende regels voor een pop-up zaak.