Onderzoeken PFAS/PFOS


Bloedonderzoeken

Bloedonderzoek 2022/2023

De Vlaamse overheid organiseert een grootschalig bloedonderzoek voor iedereen die binnen 5 kilometer van de 3M-fabriek woont. Woon je in dat gebied op Linkeroever of Rechteroever? Schrijf je dan in voor 29 februari 2024.

 

De uiterste aanmeldingsdatum voor het bloedonderzoek werd voor een laatste keer verlengd tot en met 29 februari 2024. Eurofins en het Departement Zorg zullen samen met de preventiewerkers PFAS de resterende tijd gebruiken om het onderzoek bij zoveel mogelijk doelgroepen bekend te maken.

 

Op 15 november 2023 startten de bloedafnames in het Vlaamse gratis PFAS-bloedonderzoek bij kinderen jonger dan 12 jaar. Bij de kinderen wordt het bloed afgenomen via een minder ingrijpende methode: een vingerprik. Je krijgt een uitnodigingsbrief voor de bloedafname van je gezin en kind(eren) jonger dan 12 jaar.

 

Op 15 november 2023 ging ook de moeder-kind studie van start. Jezelf en je kind(eren) inschrijven kan via de website van het Vlaamse Departement Zorg. In het toestemmingsformulier kan je aangeven dat je wil meedoen aan deze studie.

Wie kan deelnemen?
Waarom deelnemen?
Hoe verloopt het onderzoek?
Schrijf je in
Hulp nodig bij je digitale inschrijving?
Meer info

Jongerenstudie humane biomonitoring (HBM) omgeving 3M 2022/2023

Het HBM-onderzoek startte in 2022 en werd uitgevoerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van de Provincie Antwerpen, in opdracht van de Vlaamse overheid.

De doelgroep waren jongeren geboren tussen 2006 en 2009, die wonen in een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek. Wie kon deelnemen, kreeg een brief met een persoonlijke uitnodiging. 303 jongeren namen deel.

Het HBM-onderzoek verzamelde:

  • bloed- en urinestalen van alle deelnemers
  • milieustalen, zoals huisstof groenten uit de moestuin, kippeneieren, … van sommige deelnemers

Op basis daarvan gebeurden er 2 studies:

  • Een deel van de stalen werd onmiddellijk gebruikt voor de analyse van PFAS en verschillende gezondheidsmerkers.
  • Een ander deel werd sindsdien bewaard in een biobank. Dit zijn biobankstalen.
Resultaten 24 april 2023: PFAS en gezondheidsmerkers
Resultaten 30 januari 2024: extra metingen op biobankstalen

Bloedonderzoek 2021

De Vlaamse overheid organiseerde in juli en augustus 2021 een bloedonderzoek bij omwonenden van de 3M-fabriek. Iedereen vanaf 12 jaar die binnen 3 kilometer van de fabriek woonde, kon zijn bloed laten onderzoeken.

Het bloed van 796 mensen werd vergeleken met gemiddelde Vlaamse bloedwaarden  en gezondheidskundige richtwaarden voor 13 verschillende PFAS-types.

Resultaten

Bodemonderzoeken

Bodemonderzoek 2022

Stad Antwerpen nam dit voorjaar het initiatief om alle bestaande data over PFAS in Antwerpen en Zwijndrecht samen te brengen en waar nodig aan te vullen met eigen onderzoek. Zo kreeg de stad meer inzicht in de verspreiding van PFAS in de bodem en in het grondwater.

Door dit onderzoek werden de gebieden met verhoogde PFOS- en PFOA-concentraties in de toplaag van de bodem zichtbaar. Ook werd de grondwaterkwaliteit geschetst en werden, naast PFAS, ook nog andere vervuilingsparameters onderzocht. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ging ook aan de slag met de Antwerpse gegevens, en kwam in hun onderzoek tot hetzelfde resultaat.

Op basis van het onderzoek en na overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), keurde het college een hertekening van de no regret-zone en aanpassing van de no regret-maatregelen voor grondwater goed.

Resultaten

Bodemonderzoek juli 2021

In juli 2021 werden in opdracht van stad Antwerpen en de OVAM bodemonderzoeken uitgevoerd op Linkeroever en op de rechteroever. In totaal werd op 26 nieuwe locaties onderzocht of en hoeveel PFAS er in de grond en in het grondwater aanwezig was.

Resultaten

Bodemonderzoek juni 2021

In juni 2021 onderzocht een onafhankelijk bureau in opdracht van stad Antwerpen de bodem op 5 plaatsen op Linkeroever.

Resultaten

Bodemonderzoek Volkstuinen 2021

Onderzoekers stelden vast dat de bodem van 3 volkstuinen te hoge concentraties PFAS bevatte.

  • Samentuin Lekkeroever (Linkeroever)
  • Volkstuin de Grote Put (Ekeren)
  • Volkstuin Varenlaan (Wilrijk)

Daarom liet stad Antwerpen de bodem, grondwater en gewassen extra onderzoeken.

Resultaten
Advies

Meer info

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.