Contacteer stad Antwerpen

Open data en auteursrechten

De stad is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op antwerpen.be verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de stad toepast. Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, de verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet je vooraf schriftelijke toestemming vragen aan info@antwerpen.be.