Contacteer stad Antwerpen

Open digitale culturele content via DAMS

Musea en Erfgoed Antwerpen wil via deze website de collectie van de verschillende Antwerpse stedelijke musea en erfgoedinstellingen in de kijker plaatsen. Je vindt hier vooral foto's en afbeeldingen van allerlei stukken uit hun collectie.


Open data

Musea en Erfgoed Antwerpen volgt de open data strategie van de Stad Antwerpen, waardoor alle digitale culturele content waarop geen auteursrecht rust, onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen valt. Dit betekent dat iedereen gratis alle mediabestanden mag downloaden en hergebruiken, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden.

De gebruiker verbindt zich ertoe bij elk hergebruik een bronvermelding op te nemen zoals gespecificeerd bij het individuele mediabestand. Indien dit mediabestand gebruikt wordt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.

Hergebruik van individuele open data mediabestanden is eenvoudig. Elk mediabestand kan gedownload worden in verschillende resoluties en formaten, de te gebruiken bronvermelding is terug te vinden onder het 'rechten'-tabblad. Metadata is beschikbaar in RDF/XML, JSON en Turtle.

API

Naast het individuele gebruik van bestanden, is het ook mogelijk om de mediabestanden geautomatiseerd te benaderen via de API. Om de metadata te doorzoeken moet minstens één van onderstaande parameters toegevoegd worden. Zo vind je hier alle resultaten waarbij er in het titelveld Antwerpen staat. Dit resultaat is een xml-bestand met daarin de asset-id en metadata van het mediabestand.

Enkele van de beschikbare parameters zijn:

search Zoeken in alle tekstvelden. Deze parameter kan niet gecombineerd worden met andere parameters

title Zoeken in het veld titel

description Zoeken in het veld beschrijving

creator Zoeken in het veld maker

identifier Zoeken in het veld identifier (objectnummer, brocade id, ...)

publisher Zoeken in het veld eigenaar

tags Zoeken in het veld tags

limit Beperk het aantal zoekresultaten (maximum = 200)

offset geeft de zoekresultaten weer vanaf een bepaald asset.

Voorbeeld:
Resultaat met telkens 50 zoekresultaten per pagina:

  • pagina 1: &limit=50
  • pagina 2: &limit=50&offset=50
  • pagina 3: &limit=50&offset=100

Dump

Download hier een zip-bestand met daarin rdf bestanden met de metadata van alle digitale culturele content die onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen valt.