Contacteer stad Antwerpen

Organogram stad Antwerpen: de stad als organisatie

De stad Antwerpen is naast een plek om te wonen, te werken, te studeren, te bezoeken en te ondernemen ook een organisatie. Die organisatie werkt met duizenden medewerkers elke dag aan een groot aantal doelstellingen.

Organogram

Stedelijk organogram

Structuur

De stad Antwerpen bestaat uit 9 stedelijke bedrijfseenheden.

 

Daarnaast werkt de stad nauw samen met 19 verzelfstandigde entiteiten.

In elk district coördineert de districtssecretaris de dagelijkse werking.

Interne stedelijke organisatie

Hoe wordt de stad politiek bestuurd?

Op 'Bestuur en beleid' staat meer informatie over de samenstelling en de werking van het stadsbestuur zoals de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de districten en het OCMW.

Ook het overzicht van de autonome gemeentebedrijven, externe vzw’s, het havenbedrijf en alle verschillende verenigingen waar de stad mee samenwerkt, is hier te vinden.