Contacteer stad Antwerpen

Polyvalent vakmedewerker: competentieprofiel

Een competentie is een verzameling van kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om een functie succesvol uit te oefenen. In een selectie beoordeelt de recruiter aan de hand van verschillende selectiemethodieken welke vaardigheden jij al hebt ontwikkeld, en in welke je nog kan groeien. Of kort gezegd: in een selectie meet de stad wat je weet en wat je kan.

Dit zijn de competenties die we meten in jouw selectie

Klantgerichtheid

  • je reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van collega’s of burgers

 

Mondelinge communicatie

  • je verwoordt je boodschappen vlot en gestructureerd

 

Informatieverwerking

  • je kan informatie verwerken

 

Taakuitvoering en werkorganisatie

  • je plant en organiseert je eigen werk

 

Organisatiebetrokkenheid

  • je zet je in en bent loyaal voor de stad

 

Inzicht in specifieke vakkennis

  • motivatie, attitude, flexibiliteit, integriteit en samenwerken
  • inzicht in specifieke vakkennis

 

De 5 A-waarden van de stad vormen bijkomend de rode draad doorheen je job en volledige loopbaan bij de stad.

Hoe scoren we jouw competenties?

  • In een selectie wordt elke competentie gescoord op 5 punten.  Wie minstens 3 op 5 haalt (of 60%) is geslaagd voor die competentie.
  • Om te slagen voor een volledig onderdeel van de selectie waarin meerdere competenties gemeten worden, moet je op alle competenties afzonderlijk minstens 3 op 5 punten scoren en minstens 3 op 5 of 60% op het totaal van alle competenties.