Contacteer stad Antwerpen

Privacyverklaring antwerpen.be en Mijn Antwerpen app

Voor stad Antwerpen is digitale communicatie en dienstverlening het uitgangspunt. We willen dit doen met respect voor je privacy. Je leest er hier meer over.


Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt.

 

Je gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om dienstverlening te bieden, gericht te communiceren, een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te bieden en aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 

Hier lees je op basis van welke grondslag de verwerking van je gegevens gebeurt:

 

  • A-profiel: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.
  • A-kaart: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.
  • E-loket: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op stad Antwerpen rust. 
  • Afspraken: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.
  • Meldingen: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.
  • Nieuwsbrieven: Voor de verwerking heb je jouw toestemming gegeven.
  • Aankopen: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent. 

Lees hier hoe je je toestemming kan intrekken.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft je persoonsgegevens enkel door aan derden om 

  • de door jou gevraagde informatie te verstrekken;
  • de door jou gewenste dienstverlening (online) te realiseren;
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als je wil weten of en aan wie je gegevens worden doorgegeven in een specifiek geval, kan je contact opnemen via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je wil weten hoe lang je gegevens in een specifiek geval bewaard worden, kan je contact opnemen via informatieveiligheid@antwerpen.be. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens door stad Antwerpen gewist.

Jouw rechten

Ingevolge de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van je gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met informatieveiligheid@antwerpen.be.

 

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden. Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Vlaamse Toezichtscommissie
Koning Albert II Laan 15
1210 Brussel
Tel. 02 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be 

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax 02/274.48.35
contact@apd-gba.be 

 

Als je vragen zou hebben over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je altijd onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.