Contacteer stad Antwerpen

Privacyverklaring Selectiecentrum

Door je kandidatuur en je cv online in te voeren, stem je erin toe dat we je gegevens bijhouden in onze database. Je sollicitatiegegevens behandelen we uiterst vertrouwelijk. We gebruiken ze enkel voor selectieprocedures en om je te informeren over relevante vacatures.


Hoe verwerken wij je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je meegeeft in de Talentbank van stad Antwerpen worden uitsluitend door Selectiecentrum stad Antwerpen, Grote Markt  1, 2000 Antwerpen verwerkt.

Doel van de verwerking

Je gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van je interesse in vacatures, je sollicitatie(s), je deelname aan selectie(s), je aanwerving of je arbeidscontract.

Die verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als persoon partij bent, of om op jouw verzoek acties en contact te kunnen nemen.

Doorgifte aan andere partijen

Het Selectiecentrum stad Antwerpen zal je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan een derde partij. Het Selectiecentrum doet dat alleen als die partij partner is in de selectieprocedure, als je daarvoor toestemming verleent of als dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende 5 jaar door Selectiecentrum stad Antwerpen.

Je rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van je gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met Selectiecentrum stad Antwerpen.

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274.48.00, contact@apd-gba.be), als je vindt dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds de functionaris voor de gegevensbescherming van stad Antwerpen contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Algemene privacyverklaring stad Antwerpen