Contacteer stad Antwerpen

Propere school propere stad: workshops voor scholieren

Kinderen en jongeren zijn échte consumenten. Je merkt het ongetwijfeld in jouw school. Daarom is het belangrijk om hen te sensibiliseren voor een goede aanpak van afval. En meer nog, om ze te leren afval te voorkomen, binnen de schoolmuren maar ook thuis. Tijdens de gratis workshops van de stad en Fost Plus ontdekken leerlingen hoe ze afval kunnen sorteren en voorkomen.


Wat?

De stad Antwerpen, Fost Plus en het Vlaamse Gewest bieden voor elke leeftijd gratis workshops en animaties aan. Alle workshop worden op de school zelf gegeven.

Waarom?

Leerlingen worden op een speelse manier gesensibiliseerd om straten proper te houden, afval te voorkomen en juist te sorteren. Een demonstratie met een veegmachine of een eventuele poetsactie in de omgeving van de school, zorgt voor een grote betrokkenheid.

Wanneer?

In overleg met de medewerkers wordt een programma op maat opgesteld. Het project kan op jouw school één of meerdere voormiddagen plaatsvinden.

Waar?

Dit project vindt op de school zelf plaats.

Voor wie?

1ste kleuterklas tot 2de leerjaar 

Leerlingen volgen de workshop ‘Viesvuilland’. Viesvuilland is een educatieve animatie op maat van de allerkleinsten, in een sprookjesachtige context. Spelenderwijs en vanuit hun eigen leefwereld maken de kinderen kennis met afvalpreventie, sorteren en recycleren. Ervaren educatieve animatoren leren de kleinsten inzien waarom dat belangrijk is en leiden alles in goede banen.

Prijs: Gratis
Duur: 30 tot 50 minuten
Locatie: op school, bij voorkeur in de polyvalente zaal, met banken of stoeltjes voor de kinderen.
Voor meer informatie over deze workshop kan je terecht op educatie@goodplanet.be

Schrijf hier in.

3de tot 6de leerjaar

Leren Afval Beheren op School, kortweg LABO, is een interactieve vorming voor het basisonderwijs, die kinderen bewust leert omgaan met afval en de nadruk legt op de kernprincipes van de Europese afvalstrategie: recycle, rethink, reduce, reuse en repair. De leerlingen maken kennis met alle facetten van het afvalbeheer. Ze maken kennis met de bende van de "Plots Afgedankte Dingen" - PAD's en leren op een leuke manier hoe ze afval beter kunnen beheren op school en thuis.

Prijs: Gratis
Duur: 120 minuten
Locatie: op school, bij voorkeur in de klas zelf

Voor meer informatie over deze workshop kan je terecht op educatie@goodplanet.be

Schrijf hier in.

Secundair onderwijs

'Ik zie wat jij niet zietis een educatief aanbod voor het secundair onderwijs om actiegericht aan de slag te gaan rond duurzaam afval- en materialenbeheer. Het aanbod is gratis en bestaat uit zowel lesvoorbereidingen, nascholing als een coaching traject met collega-leerkrachten. Op die manier word je van begin tot eind ondersteund om de optimale leercontext rond dit duurzaamheidsvraagstuk te creëren. Ik zie wat jij niet ziet is geschikt voor alle graden van het secundair onderwijs en afgestemd op de eindtermen.

Prijs: Gratis
Basis: downloadbaar lesmateriaal voor leerkrachten
Aanvullend: nascholing en/of coaching

Meer informatie

Langdurig werken rond afval

Heb je last van zwerfvuil, lukt sorteren niet goed of zou je de afvalberg willen verkleinen? Kortom, wil je op school blijvend werken rond afval? 

Dan kunt u aanvullend terecht bij: 

Je kunt de verschillende initiatieven gemakkelijk met elkaar combineren.