Contacteer stad Antwerpen

Protocollen

Protocollen zijn documenten waarin overheidsinstellingen vastleggen welke gegevens ze met elkaar uitwisselen. Deze zijn raadpleegbaar voor burgers in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat is een protocol?

Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, een adres of een rijksregisternummer.

Wat staat er in een protocol?

In een protocol kan u informatie vinden over welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel dit gebeurt, de genomen veiligheidsmaatregelen enzovoort.

Raadpleeg de protocollen van stad Antwerpen

Onderstaande lijst met protocollen tussen stad Antwerpen en andere overheden wordt regelmatig aangevuld.