Contacteer stad Antwerpen

Vergunningen om een handelspand te renoveren

Wil je de voorgevel van je handelspand renoveren of de commerciële ruimte herinrichten? Controleer eerst bij stad Antwerpen of je de werken mag uitvoeren. Na de werken kan je een aanvraag doen voor een subsidie. Om deze ondersteuning te krijgen, moet de renovatie aan enkele voorwaarden voldoen.

Voorbereiden renovatie handelspand

Ligt je handelspand in een district van stad Antwerpen en wil je het renoveren? Informeer je vóór de start van de werken over je pand.

Laatste vergunde toestand

Omgevingsvergunning

 • Wanneer je zicht hebt op de laatst vergunde toestand van je pand, kan je advies vragen over de haalbaarheid van je project of de te volgen procedure bij de adviseurs van de dienst Omgeving van de stad Antwerpen. Een advies op maat is zeker geen tijdsverspilling, het bevordert een vlotte afhandeling van jouw dossier.
 • Heb je een omgevingsvergunning nodig? Lees hoe je een vergunningsaanvraag indient via het Omgevingsloket.

Functie van het pand

 • Controleer via Percelen Informatie Platform of de stedenbouwkundige functie van het pand overeenkomt met je activiteit.
 • Zijn de functie en de activiteit niet gelijk?
  • Vraag via het Percelen Informatie Platform advies op maat. Geef het adres bovenaan in en klik op de tab ‘Advies op maat’.
  • Of vraag direct een functiewijziging aan bij het Omgevingsloket. Lees hieronder hoe je een dossier indient via het Omgevingsloket.

Beschermd pand renoveren

 • Is het pand opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundige Erfgoed? Je hebt een machtiging nodig om de renovatiewerken uit te voeren. Vraag advies over de renovatieplannen bij de dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen.
 • Denk je dat het pand niet-beschermd architecturaal erfgoed is? Vraag bouwhistorisch advies bij de dienst Monumentenzorg.

Wat als de werken al zijn uitgevoerd?

 • Je moet een omgevingsvergunning aanvragen vóór de start van de werken.
 • Zijn de renovatiewerken toch uitgevoerd zonder omgevingsvergunning? Contacteer de dienst Omgevingsvergunningen en informeer naar de te volgen stappen. 

Ondersteuning renovatie voor handelspanden

Heb je de voorgevel van je winkel, horecazaak of handelspand gerenoveerd of de commerciële ruimte heringericht? Je kan na de werken een aanvraag doen. Om deze ondersteuning te krijgen, moet de renovatie aan enkele voorwaarden voldoen.