Contacteer stad Antwerpen

Responsible Disclosure Policy

De groep stad Antwerpen vindt het belangrijk dat haar informatie en systemen veilig zijn. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een kwetsbaarheid is. Als je een kwetsbaarheid in één van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om ons publiek en onze systemen beter te kunnen beschermen. Daarom hebben wij gekozen voor een beleid van gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheden (ook gekend als ‘Responsible Disclosure Policy’), zodat je ons kan informeren wanneer je een kwetsbaarheid ontdekt. Deze Responsible Disclosure Policy is van toepassing op alle systemen van de groep stad Antwerpen.

Bij elke twijfel vragen we om contact op te nemen om duidelijkheid te verkrijgen via informatieveiligheid@antwerpen.be

Wat wij van jou vragen

Als je een kwetsbaarheid ontdekt in één van onze systemen, vragen wij het volgende:

 • Meld de kwetsbaarheid zo snel mogelijk na de ontdekking. Mail je bevindingen naar informatieveiligheid@antwerpen.be.
 • Geef voldoende informatie om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Laat je contactgegevens achter, zodat de groep stad Antwerpen met je in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minstens je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer achter. Melden onder een pseudoniem is mogelijk, maar zorg ervoor dat wij je kunnen contacteren als wij bijkomende vragen hebben.
 • Bevestig dat je conform deze Responsible Disclosure Policy hebt gehandeld en zult blijven handelen.

Regels die je dient na te leven

We vragen volgende regels na te leven.

 • Maak de kwetsbaarheid niet openbaar totdat wij de kwetsbaarheid hebben kunnen corrigeren. Zie hieronder voor eventuele publicatie achteraf.
 • Misbruik de kwetsbaarheid niet door onnodig data te kopiëren, te verwijderen, aan te passen of in te kijken. Of door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om de kwetsbaarheid aan te tonen.
 • Pas de volgende handelingen niet toe:
  • het plaatsen van malware (virus, worm, Trojaans paard enzovoort);
  • het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem;
  • het aanbrengen van veranderingen in het systeem;
  • het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen;
  • het gebruikmaken van geautomatiseerde scantools;
  • het gebruikmaken van het zogeheten 'bruteforcen' van toegang tot systemen;
  • het gebruikmaken van denial-of-service of social engineering (phishing, vishing, spam, ...).
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Wis alle gegevens die zijn verkregen via de kwetsbaarheid meteen na de melding.
 • Voer geen handelingen uit die een mogelijke impact kunnen hebben op de goede werking van het systeem, zowel naar beschikbaarheid als naar performantie toe, maar ook  naar confidentialiteit en integriteit van de data toe.

Handelingen onder deze Responsible Disclosure Policy moeten beperkt blijven tot het uitvoeren van tests om potentiële kwetsbaarheden te identificeren, en het delen van deze informatie met de groep stad Antwerpen. 

 

Indien je, nadat de kwetsbaarheid is verwijderd, over de kwetsbaarheid wenst te publiceren, verzoeken wij je om ons dit minstens één maand voor de publicatie te melden, en om ons de mogelijkheid te geven hierop te reageren. Ons identificeren, rechtstreeks of onrechtstreeks,  in een publicatie kan slechts na ons uitdrukkelijk akkoord. 

Wat wij beloven

 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden van de Responsible Disclosure Policy hebt gehouden en geen andere inbreuken hebt begaan, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen.
 • Wij reageren binnen een korte termijn, indien mogelijk binnen de 5 werkdagen, op je melding met onze beoordeling van de melding en een eventuele verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonsgegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Wij streven er naar om alle problemen binnen een korte termijn op te lossen.
 • Wij mogen ervoor kiezen om meldingen van lagere kwaliteit te negeren.

 

Indien je vragen zou hebben, stel ze dan via informatieveiligheid@antwerpen.be

 

Gelieve bij twijfel over de toepasbaarheid van deze policy eerst contact op te nemen via dit e-mailadres, om expliciete toestemming te vragen. 

 

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze policy op elk gewenst moment te wijzigen, of om de policy te beëindigen. 

 

Deze tekst is een afgeleid werk van 'Responsible Disclosure' van Floor Terra, gebruikt onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie