Contacteer stad Antwerpen

Starten bij de stad als jobstudent: praktische informatie

Welkom! Binnenkort start je als jobstudent bij stad Antwerpen. Hier vind je alle praktische info. Voordat je start, ontvang je van het Selectiecentrum concrete informatie over je werkplek, jouw contactpersoon en je eerste werkdag.


Eerste werkdag

Op je eerste werkdag krijg je een onthaal van je leidinggevende. Hij of zij geeft meer uitleg over je taken, stelt je voor aan je collega's en vertelt hoe alles in zijn werk gaat. Je krijgt dan ook  al het materiaal dat je nodig hebt om te werken, bijvoorbeeld een laptop.

Contract / Arbeidsovereenkomst

Contract, kort uitgelegd

Voordat je start met je studentenwerk, onderteken je een arbeidsovereenkomst of contract bij de stad. Je kan enkel werken in de periode of op de data en uren die in je contract staan.  

Het contract of de arbeidsovereenkomst legt deze gegevens vast:

 • de periode of dagen waarop je werkt
 • de dienst waar je werkt
 • het loon dat je ontvangt
 • de proeftijd
 • de goedkeuring van het arbeidsreglement
 • de werkpostfiche waarin je alle veiligheidsmaatregelen voor de specifieke functie vindt

Alle stadsmedewerkers werken volgens de afspraken in de gedragscode van de stad. Die geldt ook voor jobstudenten.

Digitaal contract 

Je ontvangt je contract digitaal via het mailadres waarmee je solliciteerde. In de mail staan duidelijke richtlijnen over hoe je je contract digitaal ondertekent, en aan ons terugbezorgt. 

De contracten worden elke maand verstuurd, in de week voordat je start: eind augustus ontvang je je contract van september, eind september ontvang je je contract van oktober ... 

Medisch onderzoek

Voor studentenjobs in de maanden juli, augustus of september geldt:

 • Werk je als medewerker handenarbeid, redder of jeugdwerker, dan krijg je op voorhand een uitnodiging voor een verplicht medisch onderzoek bij de arbeidsarts. Zo weten we of je medisch geschikt bent om de functie uit te oefenen.
 • Werk je als onthaal-, loket- of administratief medewerker, dan is een medisch onderzoek niet nodig.

Proeftijd

Als je een contract voor één maand ondertekent, hebt je een proeftijd van 3 dagen. Als je een contract hebt om minder dan een maand te werken, dan heb je geen proeftijd.

Vergoeding woon-werkverkeer

Kom je dagelijks naar het werk met de bus, tram of trein? Of neem je de fiets? Dan krijg je daarvoor een vergoeding. ​

Fietsvergoeding

Voorwaarden

Je hebt recht op een fietsvergoeding woon-en werkverkeer als je:

 • je met de fiets verplaatst, dus niet met een elektrisch voertuig rijdt zoals bijvoorbeeld een step
 • van thuis naar het werk fietst, en terug
 • de kortste en veiligste fietsroute neemt
 • minstens een kilometer (enkele rit) met je fiets aflegt
 • geen andere tegemoetkoming voor het traject krijgt

Je kan een fietsvergoeding niet combineren met andere toelagen voor hetzelfde traject. Er is één uitzondering: als je de fiets neemt om aan je bus, tram of trein te geraken. Enkel dan kan je een fietsvergoeding (voor de gefietste afstand) combineren met een vergoeding voor het openbaar vervoer. Voor dienstverplaatsingen ontvang je geen fietsvergoeding. 
 

Aanvragen

Fietsvergoeding aanvragen
 • Registreer je je aanwezigheid MET een badge?
  Vraag je fietsvergoeding aan via het e-formulier Fietsafstand woon-werk aanpassen.
  Duid het fietsicoontje aan als je badget bij aankomst aan/vertrek van je werk. Eén keer per dag is voldoende.
 • Registreer je je aanwezigheid ZONDER een badge?
  Vraag je fietsvergoeding aan bij je leidinggevende door het aanvraagformulier in te vullen. Bezorg die daarna aan jouw leidinggevende.

Werk je op verschillende stadslocaties? Vul dan het aanvraagformulier - verschillende afstanden in en bezorg die aan jouw leidinggevende.

Vergoeding openbaar vervoer

Voorwaarden

Je hebt recht op een vergoeding voor openbaar vervoer als je:

 • volledig of deels het openbaar vervoer (trein, tram, bus) neemt om je te verplaatsen tussen je woonplaats en het werk
 • de meest efficiënte route tegen de voordeligste prijs neemt

Je kan een vergoeding voor het openbaar vervoer niet combineren met andere toelagen voor hetzelfde traject. Er is één uitzondering: als je de fiets neemt om aan je bus, tram of trein te geraken. Enkel dan kan je een fietsvergoeding (voor de gefietste afstand) combineren met een vergoeding voor het openbaar vervoer.

Aanvragen

Koop in de Lijnwinkel of aan het loket van de NMBS een vervoersbewijs voor de periode die je bij ons werkt. Werk je bijvoorbeeld heel de maand juli, koop dan een maandabonnement van 1 tot en met 31 juli. Werk je 1 dag per week, dan kan je een 10-rittenkaart kopen. De stad betaalt 90% van het vervoersbewijs terug. 

 • Heb je al een Buzzy Pazz, een Omnipas of een treinabonnement voor 1, 3 of 12 maanden?
  Enkel voor de periode dat je bij de stad werkt, ontvang je een terugbetaling van 90%.

Scan je betalingsbewijs in en registreer je aanvraag via het e-formulier 'een tussenkomst woon-werk openbaar vervoer aanvragen'. Je kan een betalingsbewijs opvragen bij De Lijn via abonnementen@delijn.be of 070 22 02 00. Voor een bewijs van de NMBS kan dat via my NMBS

Geen toegang tot het e-formulier? Je leidinggevende helpt je graag verder. 

Andere vervoersmiddelen

Kom je te voet of met een auto naar het werk, dan kan je geen vergoeding aanvragen. Wie met de wagen komt, kan in de omliggende omgeving van de werkplek (betalend) parkeren.

Werkrooster

 • Je werkrooster hangt af van de dienst waar je werkt.
 • Je werkt gemiddeld 38 uur per week. Je kan ook met dagcontracten werken.
 • Je hebt vaste werkuren​ met een vastgelegd begin- en einduur. Die heb je op voorhand afgesproken met je leidinggevende.
 • Vanaf 6 uur arbeid neem je een verplichte onbetaalde middagpauze van minstens 30 minuten.

Verlof

Wij hebben je inzet en werkkracht hard nodig tijdens de periode dat je voor ons komt werken. Verlof nemen kan dus enkel per uitzondering en in overleg met je leidinggevende.

Feestdag

Valt er een feestdag in de periode dat je werkt, dan krijg je betaald verlof. Als de feestdag in het weekend valt, dan mag je de feestdag op een andere dag opnemen.

Brugdag- collectieve sluiting

Valt er een brugdag of een collectieve sluiting in de periode dat je werkt, dan moet je daar onbetaald verlof voor nemen.

Onbetaald verlof

Je kan onbetaald verlof nemen in noodgevallen (bijvoorbeeld als je nog een examen moet afleggen of een thesis moet verdedigen). Bespreek dat op voorhand met je leidinggevende.

Omstandigheidsverlof

Je hebt recht op betaald verlof door familiale gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij het overlijden van een familielid.

Ziekte of te laat

Ziek

 • Verwittig zo snel mogelijk de personeelsdienst en je leidinggevende.
  • Noteer op je eerste werkdag de naam en het telefoonnummer van je leidinggevende. Zo kan je die gemakkelijk bereiken.
  • Bel naar de personeelsdienst Info+ op het nummer 03 338 13 00 of 0800 621 28.
 • Vraag tijdens het doktersbezoek een doktersbriefje aan je huisarts. Dat heb je nodig om je ziekte te wettigen.
 • Bel na het doktersbezoek opnieuw naar je leidinggevende om te melden hoelang je afwezig ben.
 • Geef na je ziekteverlof het doktersattest af aan je leidinggevende.

Je ontvangt geen loon voor de dagen dat je ziek bent. 

Te laat?

Verwittig zo snel mogelijk je leidinggevende.

Veiligheidstips

Hou rekening met deze veiligheidstips tijdens je studentenjob bij de stad. 

 • Zorg op de werkvloer steeds goed voor jezelf: luister naar de raad van collega’s en volg de veiligheidsvoorschriften op.
 • Draag de juiste werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (oorbescherming, veiligheidsbril …).
 • Neem geen risico’s. Als je een taak moet doen waar je niet zeker van bent, vraag dan hulp.

Contact

Voor al je vragen kan je terecht bij je leidinggevende. Doet er zich een situatie voor waarmee je niet meteen bij je leidinggevende terecht kan? Het Selectiecentrum helpt je ook graag verder via jobstudent@antwerpen.be.