Contacteer stad Antwerpen

Sterke Vrouwennetwerk

Het Sterke Vrouwennetwerk is een netwerkgroep voor professionele en vrijwillige vrouwenorganisaties, die werken met vrouwen die een migratieachtergrond hebben. Hier lees je meer over het Sterke Vrouwennetwerk, welke organisaties deelnemen en hoe je als organisatie lid wordt.


Wat?

Een netwerkgroep voor professionele en vrijwillige vrouwenorganisaties, die werken met vrouwen die een migratieachtergrond hebben. Ze komen een 3-tal keer per jaar samen.

Het Sterke Vrouwennetwerk heeft deze doelen:

1. Informeren​

 • elkaars organisatie leren kennen​
 • uitwisselen wie welke doelgroepen bereikt​
 • naar elkaar leren doorverwijzen
 • leren van elkaars goede praktijken​

2. Inhoudelijk werk​

 • gemeenschappelijke drempels, noden en behoeften​ opsporen
 • advies geven aan het beleid over een actieplan voor vrouwen​
 • feedback geven om diensten naar vrouwen met migratieachtergrond te optimaliseren
 • aftoetsen van en feedback geven op onderzoeken​ rond vrouwen en migratie

3. Samenwerking

 • gemeenschappelijke acties en evenementen organiseren, bijvoorbeeld:
  • jaarlijks evenement rond Internationale Vrouwendag (8 maart)
  • actie voor de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen (25 november)
  • organisatie van een studiedag
  • …​
 • samenwerken en elkaar ondersteunen rond gemeenschappelijke projecten

 

Voor wie?

Voor professionele en vrijwillige vrouwenorganisaties, die werken met vrouwen die een migratieachtergrond hebben.

Welke organisaties nemen deel?

Afghaans Cultureel centrum

Contact

shakila_w@hotmail.com

Afrikaanse Raad Vlaanderen

Website

afrikaanseraad.be/nl/visie.html

Al Yamin

Over de organisatie

Een plek om anderen te ontmoeten en je netwerk te vergroten. Ze organiseren ook kook- en naailessen, uitstapjes, workshops, groepsgesprekken voor en door moeders en nog veel meer.

Antwerpse Vereniging voor Moeders en Vrouwen

Associaçao da mulher Angolana (A.M.A)

Contact

a.m.a.inantwerpen@outlook.be

Association strong woman (ASW) Antwerpen (VZW Sterke Vrouw)

Over de organisatie

ASW wil vrouwen empoweren om veerkracht op te bouwen. Dat doen ze via wetenschappelijk onderbouwde methodieken (bijvoorbeeld positieve psychologie). 
Hun manier van werken is.

 1. cultuursensitief: ze bevorderen de diversiteit en inclusie binnen je organisatie
 2. doelgroepgericht: ze richten zich specifiek op vrouwen

Je kan hun expertise inzetten om klanten/patiënten te begeleiden, of om vrouwelijke medewerkers te coachen. 

Website
www.facebook.com/ASWAntwerpen

Contact
aswantwerpen@gmail.com

Azzahraa 

Over de organisatie
Ze bieden Nederlandse lessen en organiseren activiteiten voor vrouwen met verschillende afkomst en leeftijden.

Website
www.facebook.com/al.azzahraa

Contact
fatiha.lemhouer@gmail.com

Babbel, brei en crea

Blue Nile

Website
www.femma.be 

Chams – De zon

Website
www.marokkaansefederatie.be/lid/chams

Chinese vrouwenvereniging

Over de organisatie
Ze helpen Chinese kinderen om hun moedertaal te leren.

Website
www.facebook.com/chineseschoolvanantwerpen

Contact
linhaupang@yahoo.com.hk

De Rode Roos

Over de organisatie
Turkse vereniging die zich richt op kinderen en (jonge) vrouwen.

Derde Lijn

East&West

Essafae

Over de organisatie
Een interculturele vrouwenvereniging die wekelijks ontmoetingen met vrouwen organiseert over verschillende thema’s. 

Contact
karimaettrai@gmail.com 

Filet Divers

Over de organisatie
Deze armoedeorganisatie biedt noodhulp en groeikansen aan via hun sociale kruidenier. Daarbij ondersteunen ze vooral vrouwen met een niet-Europese origine.

Website
www.filetdivers.be/nl/home

Contact
stephanie.kahane@filetdivers.be

Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (GAMS)

Over de organisatie
GAMS komt op voor de bescherming van vrouwenrechten (preventie van vrouwelijke genitale verminking) en toont solidariteit.
 

Website
gams.be/nl/

Contact
katrien@gams.be 

Het Gezin 

Hoop Kiel

Over de organisatie
Ze begeleiden vrouwen naar meer zelfstandigheid en productiviteit. Verder zetten ze in op sociale contacten en het wegwerken van isolement.

Website
www.facebook.com/hoop.kiel.9

Huis van de vrouw

Over de organisatie
Huis van de vrouw zet zich in voor kwetsbare vrouwen. Ze proberen hen op een laagdrempelige manier zelfstandiger en onafhankelijker te maken. 

Humanitarian Welfare Association vzw (HWA)

Over de organisatie
Ze empoweren mannen en vrouwen met een migratieachtergrond, en zetten zich in voor gendergelijkheid en integratie.
 

Website
https://humanitarian-welfare-association.org/

 

Contact
marziazafarzada@hotmail.com

Ihsane

Over de organisatie
Een organisatie die wil sensibiliseren, hulp aanbieden, versterken en ondersteunen met de digitalisering. 

Contact
vereniging-ihsane@hotmail.com

Inspiration

Over de organisatie
Inspiration brengt verschillende etnische groepen met elkaar in contact. Zo kunnen ze hun intellectuele en culturele waarden delen.
 

Website
facebook.com/inspirationvzw

Contact
info@inspirationvzw.be 

Interculturele vrouwenwerking Ekeren (Evacentrum)

Over de organisatie
Ze richten zich vooral op mensen in armoede met een migratieverleden en nieuwkomers.

Contact
info@evacentrum.be

Invest in me

Jihad van de moeders

Kidsacademy

Mama Bolingo

Over de organisatie
Mama Bolingo helpt nieuwkomers met hun papieren en het aanleren van de Nederlandse taal. Ze helpen ook gezinnen waarbij kinderen vroegtijdig het huis verlaten.

Mehmet Akif vrouwenvereniging

Mongoolse Vrouwenvereniging

Over de organisatie
Ze zetten zich in voor hun leden, zodat ze elkaar leren kennen, steunen en sterker maken.

Mouvement Mondial des femmes Leaders Panafricaines

Over de organisatie
Ze zetten zich in voor empowerment van vrouwen op sociaal, politiek en economisch vlak.

Nasle ome (Afghaanse meisjeswerking)

Nida

Over de organisatie
Vereniging die kwetsbare mensen ondersteunt, hulp aanbiedt en vrouwen het woord geeft.  

Persephone (vereniging voor vrouwen met een beperking)

Over de organisatie
Persephone ondersteunt vrouwen met een beperking op het vlak van werk, moederschap, preventie van geweld, positieve beeldvorming, privacy …
 

Website
www.persephonevzw.org

Contact
info@persephonevzw.org 

Raiz Andina vzw

Over de organisatie
Een open deur voor andere culturen. Ze vinden diversiteit belangrijk en helpen je met je culturele identiteit.

Refined Sisters

Contact
refinedsisters2021@gmail.com

Road 2 Care

Safe Space vzw 

Over de organisatie
Safe Space vzw wil vrouwen een stem geven en versterken.


Website
www.safespacevzw.be


Contact
info@safespacevzw.be

Soroptimist 

SpeakXout

Over de organisatie
Ze willen graag taboes doorbreken, bruggen bouwen en jongeren het woord geven.

Website
www.speakxout.be 

Contact
youth@speakxout.be

Vrije keuze

Vrouwen Club Camelia 

Contact
v.clubcamelia@gmail.com 

Vrouwenvereniging Noy

Wij Dames

Over deze organisatie
Antwerpse Les-Bi vereniging voor alle vrouwen die (ook) van vrouwen houden.

Website
www.wijdames.org 
 

Contact
wijdames@gmail.com

WIMA Kandra

Over de organisatie
Ze willen anderen bewustmaken van migratieproblematiek. Ze zetten ook in op versterking en traumaverwerking.

Wissal

Over de organisatie
Wissal organiseert huiswerkbegeleiding voor kinderen van het lager onderwijs.

Contact
Imane.elbouchikhi@hotmail.com

Young Women's Christian Association Antwerpen

Over de organisatie
Ze willen fysieke en mentale weerbaarheid, gelijke kansen, empowerment en leiderschap bij vrouwen stimuleren. Ze willen ook hun sociale en maatschappelijke interactie/participatie versterken. Ze helpen vrouwen met het uitbreiden van hun sociaal netwerk en met een laagdrempelige vrijetijdsbesteding.

Website
www.facebook.com/ywcaantwerpen

Contact
info@ywca-antwerpen.be

Dienst Gelijke Kansen van stad Antwerpen

Over de organisatie
Ze zetten zich in voor de zelfontplooiing en participatie van vrouwen. Ze willen een stad waar iedereen 100% zichzelf kan zijn.

Website
www.antwerpen.be 

Contact
karen.geth@antwerpen.be 

Vrouwencentrum Alma (CAW)

Over de organisatie
Hun doel is dat alle vrouwen hun rechten kennen en uitoefenen. Alma wil dat zij vol zelfvertrouwen hun leven in handen nemen, zich verbinden en participeren aan hun leefomgeving.

Website
www.facebook.com/Alma.CAW

Contact
alma@cawantwerpen.be 

MARA (Moeders met talenten versterken en activeren) 

Over de organisatie
Ze willen graag mama’s versterken, en hun netwerk en sociale participatie vergroten.

Contact
laetitia.vanderelst@antwerpen.be

Expeditie Miriam

Over de organisatie
Expeditie Miriam wil kwetsbare alleenstaande vrouwen (met leefloon) versterken, hun sociale participatie vergroten en een brug bouwen naar opleiding, werk … Dat doen ze via intensieve begeleiding. 

Contact
an.gielen@antwerpen.be

Project Miriam

Over de organisatie
Deze vereniging wil alleenstaande moeders versterken op verschillende levensdomeinen.

Contact
sarah.vandeneeden@antwerpen.be

Binnenste Buiten

Over de organisatie
Binnenste Buiten helpt volwassenen in een financieel kwetsbare situatie. Ze geven coachende begeleidingstrajecten. Met zelfzorg als basis om te werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Website
https://medewerkers.antwerpen.be/nl/home


Contact
binnenste.buiten@antwerpen.be

Team Verenigingen en buurtsecretariaten van stad Antwerpen

Over deze organisatie
Ze informeren, begeleiden, adviseren en ondersteunen verenigingen. Ze willen hen een werkplek geven en ontmoeting creëren. 

Website
https://www.antwerpen.be/buurtsecretariaten

 

Contact
buurtsecretariaat@antwerpen.be

Avansa

Over deze organisatie
Avansa staat voor participatie, eigenaarschap en sociaal-cultureel werk. Ze organiseren groepstrajecten en workshops rond maatschappelijke problemen.

Website
avansaregioantwerpen.be


Contact
florinela@avansaregioantwerpen.be

Atlas

Over deze organisatie
Ze streven naar een inclusieve samenleving en verbinding. 
Hun doel: nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis doen voelen in Antwerpen.


Website
https://www.atlas-antwerpen.be/nl


Contact
atlas@antwerpen.be 

Violett (Ghapro vzw)

Ze willen sekswerkers (met of zonder documenten) versterken in hun werk.

Website
https://www.violett.be/nl/


Contact
anne.vercauteren@violett.be 

Boysproject (CAW Antwerpen)

Over de organisatie
Ze bieden info, advies en hulp aan mannelijke en transgender sekswerkers.

Website
https://www.caw.be/locaties/boysproject/

 

Contact
boysproject@cawantwerpen.be

Werk-labo stad Antwerpen

Over de organisatie
Werk-labo helpt kwetsbare werkzoekenden bij het vinden van werk.

Roma-coaches (CAW Antwerpen)

Over de organisatie
Ze bemiddelen tussen Roma en de reguliere diensten. Daarbij ligt de focus op genderthema's zoals huwelijksdwang.

Website
https://www.caw.be/locaties/roma-coaches/


Contact
natasja.naegels@cawantwerpen.be

Femma Wereldvrouwen

Over de organisatie
Femma Wereldvrouwen bouwt aan een wereld waar iedereen zich vrij voelt, en een evenwicht vindt tussen werken, zorgen en tijd voor zichzelf. In onze vrouwennetwerken dagen we elkaar uit om bewust tijd te maken voor vrije tijd.
 

Website
https://www.femma.be/nl

 

Contact
asmahan.habja@femma.be

#SheDIDIT

Over de organisatie
SheDIDIT wil onderneemsters met diverse herkomst (oud- en nieuwkomers) ondersteunen bij het realiseren van hun dromen.


Website

https://www.shedidit.be/


Contact
hello@shedidit.be

lien@shedidit.be

Rebelle vzw

Over de organisatie
Rebelle streeft naar gelijke kansen voor alle vrouwen, in alle aspecten van hun dagelijks leven. Ze strijden voor een modern, solidair en inclusief feminisme.

Website
https://www.rebelle-vzw.be/


Contact
antwerpen@rebelle-vzw.be

jane.lingier@rebelle-vzw.be

Bindus vzw

Over de organisatie
Ze zorgen voor inclusie, verbinding, ondersteuning van hun leden, en ze organiseren activiteiten voor kwetsbare groepen.

Website
https://bindusvzw.be/


Contact
fien.vanderhoeven@bindusvzw.be

Federatie voor mondiale en democratische organisaties (FMDO) vzw 

Over de organisatie
FMDO ondersteunt verenigingen van mensen met een migratieachtergrond en werkt via verschillende projecten aan een positieve impact op de superdiverse maatschappij.

Website
https://www.facebook.com/FMDOwelkom

 

Contact
Leidy@fmdo.be

Vrouwenraad

Over de organisatie
Verbindende dialoog, groepswerk, onderzoek, sensibilisering, gendergelijkheid en kruispuntdenken staan centraal bij hun werking.

Website
vrouwenraad.be

Contact
vida.razavi@vrouwenraad.be

SIEMPRE vzw

Over de organisatie
Ze begeleiden en zetten in op netwerking. Verder werken ze samen met organisaties en Latijns-Amerikaanse vrouwen die naar België komen.

Website
www.facebook.com/siemprevzwngo

Contact
siempre.ngo@gmail.com

Hoe kan je organisatie aansluiten? Of vragen?

Ook interessant

In 2021 was er een onderzoek bij 135 vrouwen met een migratieachtergrond over hun levensloopbaan, op vraag van stad Antwerpen. Bij het onderzoek stonden deze vragen centraal:

 • Wat waren cruciale sleutelmomenten in hun leven?
 • Wat of wie heeft daarop invloed gehad?
 • Wie of wat maakte een verschil?

Avansa en Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) gaf advies op basis van de onderzoeksresultaten en vanuit de vraag ‘Wat hebben vrouwen van nu nodig om zichzelf te zijn in Antwerpen en zelf keuzes te maken?’.
 

Lees het rapport en bekijk een reportage over het onderzoek op: