Contacteer stad Antwerpen

Stopzetten van je zaak

Je zaak vrijwillig stopzetten

  1. Contacteer een ondernemingsloket om je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te schrappen. Het ondernemingsloket kan je helpen om je zelfstandige activiteit volledig stop te zetten.
  2. Bezorg volgende bewijsstukken aan de dienst Financiën van stad Antwerpen via bedrijfsbelasting@antwerpen.be:
    • Voor rechtspersonen: een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad ‘afsluiting vereffening’. Je onderneming blijft  belastbaar tot de vereffening is afgesloten.
    • Voor natuurlijke personen met ondernemingsnummer: bewijs stopzetting onderneming van een ondernemingsloket.
    • Voor natuurlijke personen zonder ondernemingsnummer: attest sociale verzekeringskas.
    • Voor stopzetting van een vestiging: bewijs van stopzetting van je vestiging van een ondernemingsloket of KBO.

Je zaak overdragen

Een zaak overdragen, daar komt veel bij kijken. Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft een stappenplan uitgewerkt om een bedrijfsoverdracht planmatig aan te pakken. Je kan er ook een gratis informatiepakket aanvragen.

Je zaak verkopen

Na het analyseren van de verschillende overdrachtsscenario’s, heb je beslist om jouw bedrijf te verkopen. Maar hoe vind je kopers, hoe verloopt de procedure en welke documenten moeten worden opgesteld? Hier vind je een korte toelichting.

Faillissement

Verkeert je onderneming in moeilijkheden? DYZO begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dit aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos dank zij financiële steun van de Vlaamse overheid.

Neem contact op

Abonneer je op de nieuwsbrieven voor ondernemers
Blijf op de hoogte van wat de stad voor jou als ondernemer kan betekenen.
Volg ons op sociale media