Contacteer stad Antwerpen

Strategisch plan toerisme

Visit Antwerpen geeft het toeristisch beleid van de toekomst verder vorm met het strategisch plan.

Visit Antwerpen is steeds op zoek naar manieren om de toeristische marktpositie van de stad te versterken. Daarom werd in 2020 het strategische plan uit 2016 geëvalueerd. 2020 vormde namelijk op meer dan één manier een opportuniteit om het toeristisch beleid te evalueren en nieuwe aandachtspunten te formuleren en om bestaande visies te versterken waar nodig. Het plan “Strategie Toerisme 2016+” heeft als doel om de langetermijnvisie van Antwerpen als toeristische bestemming uit te zetten aan de hand van de juiste middelen. Het kijkt ook naar hoe andere beleidsdomeinen de toeristische visie mee opnemen in hun werking.

Het strategisch plan vind je hier, en het bijbehorende addendum hier.

Visit Antwerpen

sector@visitantwerpen.be
Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen