Contacteer stad Antwerpen

Tijdsregistratie artikel 60-medewerkers

Hoe registreer je de aan- en afwezigheden van artikel 60-medewerkers? Dat verschilt per werkplaats.


Registratie van aan- en afwezigheden

Je registreert in Mijn Tijden

Registreer dagelijks de aan- en afwezigheden van artikel 60-medewerkers in het tijdsregistratiesysteem 'Mijn Tijden'. Het systeem stuurt de geregistreerde aan- en afwezigheden iedere nacht door naar het loonprogramma SAP. In 'Mijn Tijden' kan je verschillende tellers raadplegen zoals vakantie, plusuren en vormingsuren.

Afhankelijk van de situatie, meld jij of meldt de artikel 60-medewerker afwezigheden door ziekte en  werkhervattingen na ziekte en arbeidsongeval onmiddellijk telefonisch aan Info+: 0800 62 128.

 

Vraag de recentste handleiding van 'Mijn Tijden' aan, mail naar info.werkervaringsklant.

 

Zo vraag je aanmeldgegevens voor een nieuwe behandelaar aan: 

Je registreert in Spex (ZNA)

Registreer de aan- en afwezigheden van artikel 60-medewerkers die werken bij het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) in het tijdsregistratiesysteem Spex. Het systeem stuurt de geregistreerde aan- en afwezigheden, met uitzondering van ziekte, twee keer per maand door naar het loonprogramma SAP. 

Je registreert in Penelope (Zorgbedrijf)

Registreer de aan- en afwezigheden van artikel 60-medewerkers die werken bij het Zorgbedrijf in de planningstool Penelope. Het systeem stuurt de gerealiseerde aanwezigheden en de geregistreerde afwezigheden iedere nacht door naar het loonprogramma SAP. In Penelope kan je het vakantiesaldo raadplegen.

Afhankelijk van de situatie, meld jij of meldt de artikel 60-medewerker afwezigheden door ziekte en werkhervattingen na ziekte en arbeidsongeval onmiddellijk telefonisch aan het contactcentrum voor medewerkers van het Zorgbedrijf op het nummer 03 431 90 00.

Klik op de Penelopesnelkoppeling op je bureaublad en ga naar ‘dienstenplanning’.

Registratie van collectieve sluiting en brugdagen

Registreer vakantiedagen voor de brugdagen en dagen van collectieve sluiting van je onderneming in het tijdsregistratiesysteem. Doe dat:

  • voor bestaande artikel 60-medewerkers bij het begin van het nieuwe jaar
  • voor nieuwe artikel 60-medewerkers zodra deze start

Neem contact op

Personeel en Organisatie | Beheer Werkervaringsklanten
Volg ons op sociale media