Contacteer stad Antwerpen

Toegankelijkheid

Stad Antwerpen streeft ernaar om haar digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Iedereen moet de informatie op antwerpen.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op antwerpen.be en geeft aan in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.


Wetgeving

Het toegankelijk maken van onze digitale toepassingen doen we in overeenstemming met het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet. 

Nalevingsstatus

De website voldoet niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. De eisen waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden:

 

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Criterium 1.1.1 Niet-tekstuele content:
  Sommige afbeeldingen hebben geen correcte alternatieve beschrijving voor blinden en slechtzienden.
 • Criterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen):
  Niet alle video's zijn niet voorzien van ondertiteling voor doven en slechthorenden.
 • Criterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen):
  Video's zijn niet voorzien van audiodescriptie voor blinden en slechtzienden.
 • Criterium 1.3.1 Info en relaties:
  Koppen, tabellen en oriëntatiegebieden zijn niet overal correct opgemaakt in de broncode waardoor ze verkeerd voorgelezen worden door screenreaders.
 • Criterium 1.4.10 Reflow:
  De website scrolt horizontaal op sommige pagina's bij vergroting tot 400%.
 • Criterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content:
  Sommige grafische elementen zoals de focusindicator bij navigatie met het toetsenbord scoren onvoldoende op contrast.
 • Criterium 1.4.13 Content bij hover of focus:
  Tooltips zijn niet bruikbaar bij vergroting.
 • Criterium 2.1.1 Toetsenbord:
  Sommige elementen zijn niet bereikbaar en/of bedienbaar met het toetsenbord zoals de links in het e-loket en uitklapbare panelen.
 • Criterium 2.2.1 Timing aanpasbaar:
  Na het verlopen van de sessietijd word je zonder waarschuwing uitgelogd.
 • Criterium 2.4.3 Focus volgorde:
  De focus van screenreaders wordt niet gestuurd bij paginawijzigingen.
 • Criterium 2.4.4 Linkdoel (in context):
  Het doel van een link is niet altijd af te leiden uit de linktekst of zijn context (bijvoorbeeld 'Lees meer').
 • Criterium 2.4.7 Focus zichtbaar:
  Niet alle interactieve elementen hebben een zichtbare focusindicator.
 • Criterium 3.1.1 Taal van de pagina:
  Anderstalige pagina's hebben geen correcte taalinstelling.
 • Criterium 3.1.2 Taal van onderdelen:
  Anderstalige inhoud heeft geen correcte taalinstelling.
 • Criterium 3.2.2 Bij input:
  Er zijn onaangekondigde veranderingen van context bij invoer.
 • Criterium 4.1.1 Parsen:
  De website bevat HTML-validatiefouten met betrekking tot toegankelijkheid.
 • Criterium 4.1.2 Naam, rol, waarde:
  De website bevat elementen met een incorrecte naam, rol of waarde waardoor ze niet correct worden voorgelezen worden door screenreaders.
 • PDF-bestanden:
  PDF's en andere downloadbare bestanden voldoen niet aan de WCAG-criteria.

 

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

 • De inhoud van kaarten zoals de parkeerzones.
 • Live-video zoals de gemeenteraad.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01/03/2022 en gebaseerd op een beoordeling door een onafhankelijk gecertificeerd web accessibility specialist bij Five Oaks. De verklaring is voor het laatst herzien op 01/03/2022.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. 

Om antwerpen.be optimaal te kunnen ervaren, beschik je het best over de nieuwste versie van je browser. Bij oudere versies zal de website er mogelijks anders uitzien of zullen bepaalde functionaliteiten niet werken. Bij zeer oude browsers wordt surfen zelfs onveilig.

De meeste browsers voorzien de mogelijkheid om nieuwe versies automatisch te laten bijwerken. Dit bevelen we aan zodat eventuele veiligheidsproblemen zo snel als mogelijk op je toestel verholpen worden.

Zowel voor smartphones en tablets als voor desktop en laptop zorg je er het best voor dat je over de meest recente software-update beschikt van het besturingssysteem.

Antwerpen.be werkt optimaal op de meest recente versies van onderstaande browsers. Je kan op de links klikken om te bekijken hoe je de nieuwste versie kunt downloaden.

 

Desktop en laptop (Windows 10 of Apple macOS): 

Smartphone en tablet (Android of Apple iOS): 

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website is afhankelijk van volgende technologieën. De toegankelijkheid kan gegarandeerd worden als je toestel deze technologieën ondersteunt:

 • HTML
 • JavaScript
 • CSS
 • ARIA

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons intern beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF's op deze website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Heb je nood aan een toegankelijke versie van dit bestand, vraag het dan aan via info@antwerpen.be. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om je een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Ben je niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt je melding als je uitgepraat bent met de stad, dus nadat je eerst je probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vind je op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.